DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünlerinde Uygulamalı Bozulma Analizleri SAİ   525 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeşim ÖZOĞUL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yüksek lisans düzeyinde su ürünlerinin kalitesini belirlemede kullanılan duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler hakkında bilgi verilmesi ve uygulamalı olarak bu analizlerin bireysel olarak yapılması
Dersin İçeriği
Yüksek lisans düzeyinde su ürünlerinde tazelik ve etkileyen faktörler, kaliteyi koruma metodları ve alınacak önlemler, su ürünlerinde besin madde bileşenlerinin önemi ve kimyasal yapıları, besin madde ve yağ asit analizi, post-mortem kimyasal değişimler ve nedenleri, kalite belirlemede kullanılan duyusal, kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik metotlar, TVB-N, TBA analizleri, biyojenik aminler ve nukleitid yıkım ürünleri analizleri, lipit oksidasyonu (FFA, PV yapılması), mikrobiyolojik bozulma ve lab. uygulama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yüksek lisans düzeyinde su ürünlerinde kalite ve kaliteyi etkileyen faktörleri öğrenir
2) Kaliteyi koruma metodlarını yüksek lisans düzeyinde öğrenir
3) Besin madde bileşeni analizlerini yapabilir
4) Su ürünlerinin duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini gerçekleştirir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Su ürünlerinin besin madde bileşenleri, kimyasal yapıları ve önemi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
2 Balıklarda besin madde bileşen analizi (protein, lipit, nem ve kül), Öğrencilere birinci proje verilmesi Laboratuvar hazırlığı ve birinci ödev konusunu belirleme Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Yağ asitlerin önemi ve besinlerde yağ asit analizi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, Laboratuvar hazırlığı, proje hazırlığı Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Kalite nedir ve kaliteyi koruma metotları ve alınacak önlemler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
5 Kaliteyi koruma metotları ve alınacak önlemler, her bir öğrenciye proje konusu belirleme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, proje hazırlığı Anlatım
Beyin Fırtınası
6 Post-mortem kimyasal değişimler ve nedenleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, proje hazırlığı Anlatım
Beyin Fırtınası
7 Kalite belirlemede kullanılan duyusal, kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik metotlar, proje teslimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, proje hazırlığı Anlatım
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Ödev
9 Duyusal analizler (subjectif ve objektif), öğrencilere ikinci proje verilmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, proje hazırlığı
10 Fiziksel metodlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, proje hazırlığı Anlatım
11 Kimyasal analizler (TVB-N, TMA, pH vb.), öğrenci sunumları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
12 Biyojenik aminlerin önemi ve analizi, öğrenci sunumları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, Laboratuvar hazırlığı, proje hazırlığı Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
13 Nukleitid yıkım ürünleri ve analizleri, öğrenci sunumları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, Laboratuvar hazırlığı, proje hazırlığı Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
14 Lipit hidrolizi ve oksidasyonu (FFA, PV analizleri), Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, Laboratuvar hazırlığı, proje hazırlığı Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
15 Mikrobiyolojik analizler, proje teslimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, Laboratuvar hazırlığı, proje hazırlığı Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar