DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Omurgasız Su Ürünleri Avcılığı SAİ   524 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKAMCA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su ürünleri avcılığında kullanılan av araçlarının ve avlama yöntemlerinin sucul ortama olumsuz etkilerinin tanımlanması ve bu olumsuz etkileri en aza indirmek için yapılacak çalışmaların belirlenmesini amaçlar.
Dersin İçeriği
Av araçlarının kirletici etkileri, aşırı avcılık, bentik fauna ve floraya etkileri, hayalet balıkçılık

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sucul omurgasızların avcılığı hakkında bilgi sahibi olur.
2) Sucul omurgasızları avlama konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
3) Av aracı yapımı ve geliştirilmesinde beceri sahibi olur.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
2 Sünger avcılığı Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
3 Bivalvia türlerinin avcılığı, ödev Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
4 Deniz Salyangozu avcılığı Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
5 Salyangoz sepetleri, ödev. Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
6 Deniz çalışması Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
7 Karides avcılığı, ödev. Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Sözlü Sınav
9 Yengeç avcılığı Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
10 İstakoz avcılığı Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
11 Ahtapot avcılığı Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
12 Sübye avcılığı Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
13 Kalamar avcılığı Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
14 Deniz çalışması Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
15 Deniz çalışması Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar