DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Balık Tütsüleme yöntemleri SAİ   517 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet ÇELİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, Hayvansal gıdaların (Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve Sucul canlıların) sağlık durumlarının değerlerndirilebilmesi ve aynı zamanda et haline dönüşümü yanında etin sağlıklı bir şekilde işlenmesidir. Bunların sağlanabilmesi için hayvansal gıdaların işleme öncesi ve sonrası kaliteleri ve yeni ürüne dönüştürülmesi konularının öğretilmesidir. Hayvansal işletmeleri ziyaretle ilerde iş olarak yapılacak konuları yerinde öğrenmek ve uygulamak amaçalar arasındadır.
Dersin İçeriği
Mezbaha Bilgisi ve Et Teknolojisi, Mezbaha ve kombinaların yapısal ve teknik özellikleri, etlerin sağlık açısından muayenesi ve bununla ilgili yasal düzenlemeler, et ve et üretim yerlerinde hijyen, et mikrobiyolojisi, et ve et ürünleri teknolojisi, kanatlı kesimi ve et muayenesi ve mezbaha yan ürünleri, Sucul tüketilebilir canlılar ve bunların besinsel özellikleri ve işlenmesi ile ilgili konuları içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su Ürünlerini Besin yönünden iyi bir şekilde değerlendirebilir
2) kalite değerlendirme şekillerini bilir
3) işlenmiş su ürünleri besin değerlieri hakkında bilgi sahibidir
4) yenilebilir ve yenilemeyen işleme metodlarını bilir
5) Su Ürünlerinin Korunması ve saklama şekillerini bilir
6) ürün kalite sınıflandırması
7) Tütsüleme malzemeleri ve yapılışını bilir
8) tütsülenmiş ürünün pazarlamasını şekillerini bilir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 su ürünlerinin tanımı ve özellikleri Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 su ürünlerinde et yapısı Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 ısıl işlemler ve su ürünlerine etkisi Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 değişik su ürünleri işleme metodları Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tütsüleme metodları Laboratuar Paylaşım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 Tütsülemede kullanılabilir balıklar Laboratuar Paylaşım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 tütsülenmiş balıkların paketlemesi Laboratuar Paylaşım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Tütsülenmiş ürünlerin görünümü Görsel Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Tütsülenmiş ürünlerin farklı işlme yöntemleriyle birleştirilmesi Görsel Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Tütsülenmi ürünlerin servis şekilleri Görsel Anlatım Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
12 tütsülenmiş ürünlerin kalite değerlendrilmesi Görsel Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
13 Tütsülenmede kullanılan kalite kontorol yöntemleri laboratuar uygulamalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tütsülenmiş ürünlerde Pazarlama laboratuar uygulamalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 gıdalarda uygulanan istatistikler Tartışmalı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar