DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Antioksidanlar SAİ   511 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Abdurahman POLAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su ürünleri işlem teknolojisinde önemli antioksidanların ( doğal ve diğer antioksidanlar) öğretilmesi
Dersin İçeriği
Su ürünleri işleme teknolojisinde antioksidanların önemi, doğal antioksidanlar, C vitamini, E vitamini, selenyum, glutatyon peroksidaz, katalaz, süperoksit dismutaz, BHT, BHA, TBHQ, tripolifosfat, sitrik asit

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğal antioksidanları açıklama
2) Antioksidanların işleme teknolojisi açısından önemini açıklama
3) Antioksidanları genel olarak tanımlama
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders ile ilgili konuların okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
2 Antioksidanlara genel bakış Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
3 Su Ürünleri işleme teknolojisi açısından önemli antioksidanlar Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
4 Doğal antioksidanlar, askorbik asit Ders notları ve ilgili kaynakların okunması ödev Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
5 E vitamini, ödev Ders notları ve ilgili kaynakların okunması ödev Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
6 Selenyum, ödev Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
7 Glutatyon peroksidaz, ödev Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
8 Ara Sınav arasınav hazırlığı Soru-Cevap
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Ödevler konusunda çalışma Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
10 Süperoksit dismutaz Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
11 BHT, BHA, TBHQ, ödev Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
12 Tripolifosfat, ödev Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
13 sitrik asit ödev Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
14 Ödevler konusunda çalışma Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
15 Genel değerlendirmesi Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Soru-Cevap
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar