DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Besin Kimyası SAİ   509 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Abdurahman POLAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Besinlerin kimyasal bileşenleri, su aktivitesi, hayvansal , bitkisel ve mikrobiyal proteinlerin fiziksel özellikleri ve kimyasal reaksiyonları, fosfolipitler, steroller, vitaminler, enzim aktivitesi, katkı maddelerinin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Gıdaların kimyasal kompozisyonu, besinlerin su içeriği ve önemi, gıdalarda su aktivitesi, hayvansal, bitkisel ve mikrobiyal proteinlerin fiziksel özellikleri ve kimyasal reaksiyonları, lipitlerin ve karbonhidratların kimyasal reaksiyonları, fosfolipitler, steroller, vitaminler, enzim aktivitesi, gıda katkıları, konu hakkında son gelişmeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Besinlerdeki proteinlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklar
2) Balık etindeki fosfolipitler, steroller ve vitaminlerin kimyasal yapılarını açıklar
3) Su aktivitesi ve su ürünlerindeki önemini açıklar
4) Enzim aktivitesi ve gıdalardaki önemini açıklar,
5) Gıda katkı maddelerini açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
2 Su aktivitesi ve su ürünlerinde önemi Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
3 Hayvansal proteinlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma, ödev için çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
4 Bitkisel proteinlerin kimyasal reaksiyonları Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma, ödev için çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
5 Bitkisel proteinlerin fiziksel özellikleri Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma, ödev için çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
6 Mikrobiyal proteinlerin kimyasal reaksiyonları Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
7 Mikrobiyal proteinlerin fiziksel özellikleri Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
8 Ara Sınav Arasınav Soru-Cevap
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Gıda katkı maddeleri Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
10 Balık etindeki fosfolipitler ve steroller, ödev Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
11 Balık etindeki vitaminler, ödev çalışması Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
12 Besinlerde enzim aktivitesi , ödev çalışması Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
13 Besin kimyasında yeni yaklaşımlar Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
14 Besin kimyasında son gelişmeler Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
15 Genel değerlendirme Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı Soru-Cevap
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar