DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünlerinde Analiz Yöntemleri SAİ   506 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet ÇELİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
bu derisn amacı gıdaların kalitesine göre değrlendirilebilmesini sağlamak. kaliteli gıda servisini sağlamak
Dersin İçeriği
Su Ürünleri sektörel olarak tazelik bayatlık kriterleri yönünden ele alınarak bu konuda ihtiyaç duyulan analizler ve yöntemleri işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gıdaları sınıflandırır
2) kalite nedir bilir
3) kalitenin kontrol şekillerini bilir
4) örnek seçimi ve laboratuar hazırlamasını bilir
5) değişik ürünlerde değişik kalite yöntemlerinin uygulamasını bilir
6) kalitenin istatistiki değerlendirmesini kalitatif ve kantitatif olanlara göre yapabilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gıda maddesi olarak su ürünleri ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Su Ürünlerinin besinsel değerleri ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Su ürünlerinin işleme şekilleri ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
4 yenilebilen işlenmiş su ürünleri ve kalite değerleri ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
5 kalite ne demektir su ürünleri açısından önemi ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 ülkemizde kanun ve yönergelerle su ürünleri kalite kriterleri kanun ve yönetmelikler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 farklı su canlılarının kalite kriterleri ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav yazılı sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Toplam uçucu bazik azot tayini laboratuar uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
10 Trimetil amin oksit tayini laboratuar uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
11 Kokuşma testleri laboratuar uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
12 duyusal testler laboratuar uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
13 pH ve diğer fiziksel testler laboratuar uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
14 kalitenin yorumlama ve raporlaması anlatım gösterip uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
15 gıda kalite analizlerinin istatistiksel değerlendirmesi anlatım gösterip uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar