DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Taze Su Ürünlerinde Kalite Kontrol ve Muhafaza SAİ   505 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet ÇELİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, Hayvansal gıdaların (Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve Sucul canlıların) sağlık durumlarının değerlerndirilebilmesi ve aynı zamanda et haline dönüşümü yanında etin sağlıklı bir şekilde işlenmesidir. Bunların sağlanabilmesi için hayvansal gıdaların işleme öncesi ve sonrası kaliteleri ve yeni ürüne dönüştürülmesi konularının öğretilmesidir. Hayvansal işletmeleri ziyaretle ilerde iş olarak yapılacak konuları yerinde öğrenmek ve uygulamak amaçalar arasındadır.
Dersin İçeriği
Mezbaha Bilgisi ve Et Teknolojisi, Mezbaha ve kombinaların yapısal ve teknik özellikleri, etlerin sağlık açısından muayenesi ve bununla ilgili yasal düzenlemeler, et ve et üretim yerlerinde hijyen, et mikrobiyolojisi, et ve et ürünleri teknolojisi, kanatlı kesimi ve et muayenesi ve mezbaha yan ürünleri, Sucul tüketilebilir canlılar ve bunların besinsel özellikleri ve işlenmesi ile ilgili konuları içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su Ürünlerini Besin yönünden iyi bir şekilde değerlendirebilir
2) kalite değerlendirme şekillerini bilir
3) Su Ürünlerinin İşleme şekillerini bilir
4) Kalitenin korunması için yapılacak işlmemleri bilir
5) Türlere göre kalite kriterlerini bilir
6) deniz ve tatlısuda kalite değişimlerini bilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 su ürünlerinin tanımı ve özellikleri Ders Notları Anlatım
2 su ürünlerinde et yapısı Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
3 ısıl işlemler ve su ürünlerine etkisi Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 değişik su ürünleri işleme metodları Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Su Ürünlerinin işlemedeki hassas noktalar Laboratuar Paylaşım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Tatlısu ve Deniz canlılarının özellikleri Laboratuar Paylaşım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Besinleri taze tutma yöntemleri Laboratuar Paylaşım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Taze ürün ne demektir Görsel Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
10 tatlısu canlılarının taze tutulma şartları Görsel Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
11 deniz canlılarının taze tutulma şartları Görsel Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
12 Transport şekilleri Görsel Anlatım Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
13 Tazelik krtiterli laboratuar uygulamalı Tartışma
Deney / Laboratuvar
14 Tazeliktik testleri laboratuar uygulamalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Su Ürünlerinde Yasal tazelik kriterlieri Tartışmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar