DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Balık Besleme Fizyolojisi SAİ   504 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Abdurahman POLAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Balıklarda protein, lipit ve karbonhidratların sindirimi, emilimi ve metabolizması konusunda ileri ve ayrıntılı bilgilerin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Balıklarda protein, lipit ve karbonhidratların sindirimi, emilimi ve metabolizması, kara hayvanları ve su hayvanları arasındaki farklılıklar, besleme fizyolojisi konusunda yapılan en son araştırmalar ve bunların değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Balıklarda protein, lipit ve karbonhidratların sindirim fizyolojisini açıklar
2) Balıklarda protein, lipit ve karbonhidratların metabolizmasını açıklar
3) Balıklarda sindirm enzimlerini açıklar
4) Balıklarda beslenme fizyolojisinin önemini açıklar
5) Balıklar ve kara hayvanlarının besleme fizyolojisi açısından farklılıklarını açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
2 Balıklarda protein, lipit ve karbonhidratların sindirim fizyolojisi, ödev Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
3 Balıklarda aminoasitlerin emilimi ve metabolizması, ödev Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma, ödev için çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
4 Balıklarda lipitlerin sindirimi, yağ asitlerinin emilimi, ödev Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma, ödev için çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
5 Balıklarda lipit metabolizması, ödev Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma, ödev için çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
6 Yağ asitleri metabolizması ve balıklarda önemi Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
7 Balıklarda karbonhidrat sindirimi, ödev Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
8 Ara Sınav Arasınav hazırlığı Soru-Cevap
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Balıklarda glukoz kullanımı, ödev Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
10 Kara hayvanları ve balıklarda glukoz kullanımındaki farklılıklar Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
11 Balıklarda glukoneojenez Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
12 Balıklarda besleme fizyolojisi konusundaki yeni gelişmeler Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
13 Ödev çalışması Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
14 Ödev çalışması Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
15 Genel değerlendirme Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı Soru-Cevap
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar