DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Balık Besleme Biyokimyası SAİ   503 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Abdurahman POLAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Balık beslemede önemli olan proteinler, aminoasitler, yağlar,yağ asitleri, karbonhidratların kimyasal yapılarının ve metabolizmalarının öğretilmesi
Dersin İçeriği
Protein, lipid, karbonhidrat, amino asitler ve yağ asitleri kimyasal olarak tanımlama, amino asitler, yağ asitleri ve omega 3 yağ asitlerinin önemi, son yıllarda bu konularda yapılan araştırmalar ve bunların değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Balık beslemede önemli protein ve aminoasitlerin kimyasal yapılarını açıklar,
2) Yağ asitleri ve yağları sınıflandırır ve kimyasal yapılarını açıklar
3) Karbonhidratları balık beslemedeki önemlerine göre tanımlar
4) Glikoneojenezi açıklar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
2 Balık beslemede önemli olan protein ve aminoasitlerin kimyasal yapıları Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
3 Balık beslemede önemli olan protein ve aminoasitlerin kimyasal yapıları ve değerlendirme Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma, ödev için çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
4 Balık beslemede önemli olan yağlar ve yağ asitlerinin kimyasal yapıları, ödev Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma, ödev için çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
5 Balık beslemede önemli olan yağlar ve yağ asitlerinin kimyasal yapıları ve değerlendirme Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma, ödev için çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
6 Balık beslemede esansiyel olan yağ asitleri Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
7 Balık beslemede önemli karbonhidratlar Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlık Soru-Cevap
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Balık beslemede önemli karbonhidratların metabolizması ve balık besleme açısından önemli hususlar Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
10 Balıklarda glikoneojenezin önemi Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
11 Balıklarda konu hakkında yapılmış son araştırmalar Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
12 Ödev konularında genel tartışma, Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma ve ödev çalışması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
13 Ödev konularında genel tartışma ve değerlendirme Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma ve ödev çalışması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
14 Genel değerlendirme Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma ve ödev çalışması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
15 Genel değerlendirme Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma ve ödev çalışması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Soru-Cevap
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar