DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Balık Beslemede Vitaminler ve İz Elementler SAİ   501 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Abdurahman POLAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Balıkların temel ihtiyaçlarından vitaminler ve iz elementlerin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Balık beslemede vitaminler ve iz elementlerin önemi, balıklar için esansiyel vitaminler ve iz elementler, balıkların vitamin ve iz element ihtiyaçları, yetersizlik belirtileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Balıklarda önemli olan vitaminleri açıklar
2) Balıklarda önemli iz elementleri açıklar
3) Vitaminler ve iz elementlerin önemini açıklar
4) Balık etinin vitamin ve mineral içeriğini açıklar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
2 Vitaminlerin genel tanımı, sınıflandırılması, ödev Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
3 Suda eriyen vitaminler, eksikliğinde balıklarda görülen belirtiler Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma, ödev için çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
4 Yağda eriyen vitaminler, eksikliğinde görülen belirtiler, ödev Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma, ödev için çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
5 Balıkların vitamin ihtiyaçları ve bir besin kaynağı olarak vitamin içerikleri Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma, ödev için çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
6 Balıkların mineral ihtiyaçları , ödev Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Beyin Fırtınası
Ödev
7 Balı etinin mineral içeriği Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
8 Ara Sınav Arasınav hazırlık Soru-Cevap
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Makro mineraller, eksiklik ve fazlalığında görülen belirtiler, ödev Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
10 Mikro mineral Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
11 Balık beslemede Ağır metal riski Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
12 Mikromineral yetersizliği Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
13 Ödev çalışması Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
14 Mineral çalışmalarında son gelişmeler Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
15 Genel değerlendirme Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı Soru-Cevap
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar