DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Balıkta Bozulma Etmeni Bakteriler ve Gıda Kaynaklı Patojenlerin Moleküler Tanımlanması SAİ   021 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Esmeray KÜLEY BOĞA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, balıkta bozulmaya yol açabilen bakteriler ve gıda kaynaklı patojenler, genel özellikleri ile ilgili konulara değinilecektir. Balık etinde bozulma etmeni bakteri ve gıda kaynaklı patojen tespiti, geleneksel mikrobiyolojik teknikler, polimeraz zincir reaksiyon, polimeraz zincir reaksiyonuna dayalı moleküler tanımlama yöntemleri ve geleneksel yöntemlerle karşılaştırılması, polimeraz zincir reaksiyonunun avantaj ve dezavantajları, örnekleme, 16S Ribozomal DNA Bölgesinden Primer Tasarlanması, PCR reaksiyonu, elektroforez analizi, sonuçların değerlendirilmesi hakkında bilgiler verilecektir
Dersin İçeriği
Balıkta mevcut olabilen bozulma etmeni bakteriler ve gıda kaynaklı patojenler, genel özellikleri, balık etinde bozulma etmeni bakteri ve gıda kaynaklı patojen tespiti, geleneksel mikrobiyolojik teknikler, polimeraz zincir reaksiyonu, polimeraz zincir reaksiyonuna dayalı moleküler tanımlama yöntemleri, geleneksel yöntemlerle karşılaştırılması, polimeraz zincir reaksiyonunun avantaj ve dezavantajları, örnekleme, 16S Ribozomal DNA Bölgesinden Primer Tasarlanması, PCR reaksiyonu, elektroforez analizi, sonuçların değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Balıkta mevcut olabilen bozulma etmeni bakteriler ve gıda kaynaklı patojenler, genel özellikleri hakkında bilgi edinir.
2) Balık etinde bozulma etmeni bakteri ve gıda kaynaklı patojen tespiti, geleneksel mikrobiyolojik teknikler, polimeraz zincir reaksiyonu ve buna dayalı moleküler tanımlama yöntemleri ve geleneksel yöntemlerle karşılaştırılmasını öğrenir.
3) Polimeraz zincir reaksiyonunun avantaj ve dezavantajları, örnekleme, 16S Ribozomal DNA Bölgesinden Primer Tasarlanması ve PCR reaksiyonu hakkında bilgi elde edir
4) Elektroforez analizi, sonuçların değerlendirilmesi hakkında bilgi edinir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Balıkta mevcut olabilen bozulma etmeni bakteriler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
2 Gıda kaynaklı patojenler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
3 Bakterilerin genel özellikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
4 Balık etinde bozulma etmeni bakteri ve gıda kaynaklı patojen tespiti Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
5 Geleneksel mikrobiyolojik teknikler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
6 Polimeraz zincir reaksiyonu Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
7 Polimeraz Zincir Reaksiyonuna dayalı moleküler tanımlama yöntemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 PCR'ın geleneksel yöntemlerle karşılaştırılması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
10 Polimeraz zincir reaksiyonunun avantaj ve dezavantajları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
11 PCR için örneğin hazırlanması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı
12 16S Ribozomal DNA Bölgesinden Primer Tasarlanması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
13 PCR reaksiyonu Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
14 Elektroforez analizi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
15 Sonuçların değerlendirilmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar