DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kabuklu Su Ürünlerinde Kalite Değişimleri SAİ   017 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Aygül KÜÇÜKGÜLMEZ YANDIM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kabuklu su ürünlerinde kalitenin öğretilmesi, kalite kontrol metodlarının açıklanması, kaliteyi etkileyen etmenlerin belirlenmesi
Dersin İçeriği
Taze kabuklu su ürünlerinde kalite, kabuklu su ürünlerinde işleme süresince ve sonrasında kalite değişimleri, kalite kriterleri ve etkileyen etmenler, kalitenin korunması ve geliştirilmesi, kabuklularda melanosis oluşum mekanizması, melanosis oluşumunu etkileyen faktörler ve engellenmesi, indirgeyici ajanlar ve uygulama yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kabuklu su ürünlerinde kalite değişimlerini öğretir.
2) Kabuklu su ürünlerinin işlenmesi süresince meydana gelen kalite değişimlerini açıklar.
3) Kabuklu su ürünlerinin farklı koşullarda depolanması süresince meydana gelen kalite değişimlerini açıklar.
4) Kalitenin korunmasını ve etkileyen faktörleri öğretir.
5) Melanosis oluşumunu öğretir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kabuklu su ürünlerinin tanımlanması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
2 Taze kabuklu su ürünleri etinin özellikleri Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Avlandıktan sonra ve işleme süresince meydana gelen kalite değişimleri Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
4 Kimyasal ve fiziksel değişimler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
5 Duyusal ve mikrobiyolojik değişimler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
6 Kimyasal ve fiziksel kalite kontrol yöntemleri Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
7 Duyusal ve mikrobiyolojik yöntemler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Kalitenin korunması Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
10 Kabuklu su ürünlerinde kaliteyi etkilen faktörler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
11 Karideslerde melanosis oluşum mekanizması Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
12 Melanosis oluşumunu etkileyen faktörler ve engellenmesi, indirgeyici ajanlar ve uygulama yöntemleri Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
13 Ödev dağılımı ve çalışma Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Beyin Fırtınası
Ödev
14 Öğrenci sunumları ve genel değerlendirme Literatür taraması Tartışma
Beyin Fırtınası
Portfolyo
15 Öğrenci sunumları ve genel değerlendirme Literatür taraması Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar