DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünlerinde Fermentasyon Teknolojisi SAİ   016 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Esmeray KÜLEY BOĞA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste fermentasyon, balık fermente ürünlerin önemi, fermente balık ürünlerinin mikrobiyolojisi ve biyokimyası hakkında bilgiler verilecektir. Balık fermentasyonunda kullanılan bakteriyel starter kültürler, starter kültürlerin seçimi ve hazırlanması, fermentasyonda laktik asit bakterilerinin rolü, laktik asit bakterileri tarafından üretilen antimikrobiyal maddeler, fermentasyonla üretilen su ürünleri, enzimatik olarak hidrolize olmuş fermente su ürünleri, laktik asit bakterileri ile fermente edilmiş su ürünleri, fermente su ürünlerinde kalite değişimleri ile ilgili konulara değinilecektir.
Dersin İçeriği
Fermentasyon, balık fermente ürünlerin önemi, fermente balık ürünlerinin mikrobiyolojisi ve biyokimyası, balık fermentasyonunda kullanılan bakteriyel starter kültürler, starter kültürlerin seçimi ve hazırlanması, fermentasyonda laktik asit bakterilerinin rolü, laktik asit bakterileri tarafından üretilen antimikrobiyal maddeler, fermentasyonla üretilen su ürünleri, enzimatik olarak hidrolize olmuş fermente su ürünleri, laktik asit bakterileri ile fermente edilmiş su ürünleri, fermente su ürünlerinde kalite değişimleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fermentasyon, balık fermente ürünlerin önemi, fermente balık ürünlerinin mikrobiyolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi edinir.
2) Balık fermentasyonunda kullanılan bakteriyel starter kültürler, starter kültürlerin seçimi ve hazırlanması, fermentasyonda laktik asit bakterilerinin rolü hakkında bilgi kazanır.
3) Laktik asit bakterileri tarafından üretilen antimikrobiyal maddeler, fermentasyonla üretilen su ürünleri, enzimatik olarak hidrolize olmuş fermente su ürünleri hakkında bilgi edinir.
4) Laktik asit bakterileri ile fermente edilmiş su ürünleri ve fermente su ürünlerinde kalite değişimlerini öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laktik asit bakterileri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
2 Fermentasyon Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
3 Balık fermente ürünlerin önemi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
4 Fermente balık ürünlerinin mikrobiyolojisi ve biyokimyası Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
5 Balık fermentasyonunda kullanılan bakteriyel starter kültürler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
6 Starter kültürlerin seçimi ve hazırlanması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
7 Fermentasyonda laktik asit bakterilerinin rolü Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Laktik asit bakterileri tarafından üretilen antimikrobiyal maddeler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
10 Fermente gıdalar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
11 Fermentasyonla üretilen su ürünleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
12 Yasal düzenlemeler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
13 Enzimatik olarak hidrolize olmuş fermente su ürünleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
14 Laktik asit bakterileri ile fermente edilmiş su ürünleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
15 Fermente su ürünlerinde kalite değişimleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar