DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kabuklu su ürünlerinde Biyoaktif Bileşenler SAİ   012 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Aygül KÜÇÜKGÜLMEZ YANDIM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere kabuklu su ürünlerinde ve atıklarında bulunan biyoaktif bileşenler ile ilgili temel bilgileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Farklı kabuklu su ürünlerinin etinde ve atıklarında bulunan biyoaktif bileşenler; antioksidanlar, karotenoyitler, protein hidrolizatları, aminoasitler, mineraller, enzimler, lipitler, bu bileşenlerin eldesi, genel kullanım alanları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kabukluı su ürünlerindeki biyoaktif bileşenleri öğretir.
2) Kabuklu su ürünleri atıklarındaki biyoaktif bileşenleri öğretir.
3) Biyoaktif bileşenlerin özelliklerini açıklar.
4) Biyoaktif bileşenlerin kullanım alanlarını tanımlar.
5) Kabuklu su ürünleri atıklarından biyoakitf bileşenlerin elde yöntemlerini öğretir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kabuklu su ürünleri etinin tanımlanması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
2 Kabuklu su ürünleri atıklarının tanımlanması Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
3 Farklı kabuklu su ürünlerinin etinde ve atıklarında bulunan biyoaktif bileşenler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
4 Antioksidanlar Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
5 Protein hidrolizatları Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
6 Aminoasitler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
7 Karotenoyitler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Mineraller Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
10 Enzimler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
11 Lipidler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
12 Bu bileşenlerin elde yöntemleri, genel kullanım alanları Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
13 Ödev dağılımı ve çalışma Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Ödev
14 Öğrenci sunumları ve genel değerlendirme Literatür taraması Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
15 Öğrenci sunumları ve genel değerlendirme Literatür taraması Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar