DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünlerinin Dondurularak Muhafazası ve Kalite Değişimleri SAİ   010 2 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülsün ÖZYURT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su ürünlerinin dondurarak depolanması ve depolama boyunca kalitesinde meydana gelen değişimleri öğretir
Dersin İçeriği
Su ürünlerinin dondurarak depolanması ve depolama boyunca kalitesinde meydana gelen değişimleri,kalite analizlerini ve laboratuar uygulamalarını gösterir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su Ürünlerinde dondurma tekniklerini öğretir
2) Su Ürünlerinin karada ve denizde dondurulmasını anlatır
3) Dondurma öncesi su ürünlerinde kaliteyi etkileyen faktörleri öğretir
4) Dondurma esnasında ve dondurduktan sonra su ürünlerindeki değişimi anlatır
5) Depolama boyunca kaliteyi etkileyen faktörleri tanımlar
6) Dondurarak depolamada kalite ölçüm metotlarını anlatır
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dondurmada fiziksel ve kimyasal nitelikler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Dondurma teknolojisinindeki inovasyon Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Dondurma metotları ve ekipmanları,ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Soğuk depolamanın korunması Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Dondurulmuş ürünlerin taşınması Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Ev tipi dondurucular Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Dondurulmuş su ürünlerinin güvenlği ve kalitesinin değerlnedirilmesi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Dondurulmuş su ürünlerinin güvenlği ve kalitesinin değerlnedirilmesine devam,ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Fiziksel ölçüm metotları Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Kimyasal ölçüm metotları Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Duyusal analiz ölçüm metotları Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
13 Dondurulmuş ürünlerin paketlenmesi,ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
14 Dersin değerlendirilmesi ve öneriler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
15 Ödevlerin değerlendirilmesi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar