DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Bitkilerinde Mutasyon Islahı TB   049 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarla bitkileri ıslahında mutasyon uygulamalarının temel ilkelerini kavrar
Dersin İçeriği
Tarla Bitkileri ıslahında mutasyon uygulamalarının genel ilkeleri, mutasyon yapıcı etmenler, mutagen çeşitleri, mutagen uygulama ilke, yöntem ve dozları, ıslah amaçlarına ve bitki türlerine göre uygulanacak mutasyon ıslahı yöntemleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
2) Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
3) Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
4) Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
5) Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
6) Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
7) Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
8) Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
9) Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
10) Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
11) Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
12) Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
13) Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
14) Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mutasyon tanım ve kavramı İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
2 Bitkilerde görülen doğal ve yapay mutasyonlar İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
3 Bitkilerde görülen doğal ve yapay mutasyonlar İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
4 Mutasyonların canlılarda etki mekanizması İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
5 Mutasyonların canlılarda etki mekanizması İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
6 Mutasyonların bitkilerin genetik yapısına etkileri İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
7 Mutasyonların bitkilerin genetik yapısına etkileri İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Genel çalışma Yazılı Sınav
9 Bitkilerde mutasyon uygulamaları ile ilgili makale çalışması İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
10 Bitkilerde mutasyon uygulamaları ile ilgili makale çalışması İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
11 Yapay mutasyonlar ve bitki ıslahında kullanımı İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
12 Yapay mutasyonlar ve bitki ıslahında kullanımı İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
13 Yapay mutasyonlar ve bitki ıslahında kullanımı İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
14 Yapay mutasyonlar ve bitki ıslahında kullanımı İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
15 Tarla bitkilerinde mutasyon ıslahının kullanılması İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar