DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pamuk Tarımında Bitki İzleme Teknikleri TB   705 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Pamuk bitkisinin değişik büyüme dönemlerinin incelenmesi ve bitki büyümesine etki eden faktörlerin bu dönemlere göre belirlenmesi olarak tanımlanabilen bitki izleme teknikleri bağlamında pamuk bitkisi üzerinde ayrıntılı veri toplama ve bu verilerle bitkilerin çevrelerine nasıl yanıt verdiklerini yorumlama ve buna dayalı olarak kültürel uygulamaları uygulamak yer almaktadır. Bu derste kültürel önlemleri zamanında ve doğru bir şekilde uygulanabilmesi için uygulanabilirliği basit ve kolay olan bitki izleme teknikleri incelenecek, buna bağlı olarak bitkinin gelişiminin izlenmesinde kullanılan bazı yöntemlerinin uygulanış biçimi ele alınacaktır
Dersin İçeriği
Dersin amacı pamuk bitkisinin değişik büyüme dönemlerinin incelenmesi ve bitki büyümesine etki eden faktörlerin bu dönemlere göre belirlenmesi olarak tanımlanabilen bitki izleme teknikleri bağlamında pamuk bitkisi üzerinde ayrıntılı verileri toplama ve bunları yorumlamaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pamuk bitkisinin değişik büyüme dönemlerini ve bu dönemlere göre bitki büyümesine etki eden faktörleri bilir.
2) Pamuk bitkisi üzerinde ayrıntılı veri toplamayı ve bu verilerle pamuk bitkisinin çevresine nasıl yanıt verdiklerini yorumlamayı bilir.
3) Pamuk bitkisinin gelişiminin izlenmesinde kullanılan bazı yöntemleri uygulamalı olarak öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pamuk bitkisinin morfolojisi Kaynak araştırması Anlatım
2 Pamuk bitkisinin büyüme ve gelişmesi Kaynak araştırması Anlatım
3 Bitkinin önemli fenolojik dönemleri Kaynak araştırması Anlatım
4 Fenolojik dönemlere etki eden biyotik ve abiyotik faktörler Kaynak araştırması Anlatım
5 Bitki izleme teknikleri Kaynak araştırması Anlatım
6 Pamuk bitkisinin vejetatif büyüme dönemine ilişkin bitki haritalama için veri toplama teknikleri Kaynak araştırması Anlatım
7 Pamuk bitkisinin çiçeklenme dönemine ilişkin bitki haritalama için veri toplama teknikleri Kaynak araştırması Anlatım
8 Ara Sınav Kaynak araştırması Ödev
9 Pamuk bitkisinin çiçeklenme doruğu dönemine ilişkin bitki haritalama için veri toplama teknikleri Kaynak araştırması Anlatım
10 Pamuk bitkisinin koza tutma ve dolum dönemine ilişkin bitki haritalama için veri toplama teknikleri Kaynak araştırması Anlatım
11 Verilerin toplanması ve yorumlanması ve bu konu hakkında ödev verilecek Kaynak araştırması Anlatım
12 Bitki haritalama verilerinin toplanması ve yorumlanması üzerinde pratikler-1 Kaynak araştırması Anlatım
13 Bitki haritalama verilerinin toplanması ve yorumlanması üzerinde pratikler-2 Kaynak araştırması Anlatım
14 Bitki haritalama verilerinin toplanması ve yorumlanması üzerinde pratikler-3 Kaynak araştırması Anlatım
15 Bitki haritalama verilerinin toplanması ve yorumlanması üzerinde pratikler-4 Kaynak araştırması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak araştırması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar