DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Bitkileri Üretiminde Güncel Uygulamalar TB   588 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarla bitkileri üretiminde agro-ekolojik koşullara özgü toprak işleme, çeşit, ekim şekli, zamanı ve ekim sistemleri, bitkilerde su ve besleme düzeyini saptamaya yönelik uygulamalar ve özellikle ortaya çıkabilecek biyotik ve abiyotik stres koşullarına karşı kültürel koruma uygulamalarının kullanımı aktarılacaktır
Dersin İçeriği
Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde temel prensipler, ekolojik istekleri, morfolojik özellikleri, büyüme, gelişme ve verim oluşumu. Çevre koşulları-verim ilişkisi, ekimden olunlaşmaya kadar geçen süreçte, çeşit, ekim zamanı, ekim şekli, bitki sıklığı, gübreleme, kuraklık ve sıcaklık gibi olumsuz koşullara karşı uygulamaların etkinliği verilmektedir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarla bitkileri üretiminde agro-ekolojik koşulları bilir
2) Tarla bitkilerinde biyotik ve abiyotik stres koşullarınını bilir
3) Tarla bitkileri yetiştiriciliği hakkında bilgi sahibi olur ve stres koşullarına karşı uygulamalar için beceri kazanır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Agroekolojiye giriş Kaynak okumak Anlatım
2 Agroekoloji ve ekim sistemleri Kaynak okumak Anlatım
3 Tarla bitkilerinde büyüme ve gelişme Kaynak okumak Anlatım
4 Tarla bitkilerinde verim ve bileşenleri Kaynak okumak Anlatım
5 Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde geleneksel uygulamalar Kaynak okumak Anlatım
6 Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde modern uygulamalar Kaynak okumak Anlatım
7 Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde geleneksel ve modern uygulamaların karşılaştırılması Kaynak okumak Anlatım
8 Ara Sınav Kaynak okumak Ödev
9 Tarla bitkileri veriminde güncel hedefler Kaynak okumak Anlatım
10 Tarla bitkilerinde uygulama öncelikleri ve bu konu hakkında ödev verilecek Kaynak okumak Anlatım
11 Tarla bitkilerinde bitki gelişimini algılama ve gerektirebileceği uygulamalar Kaynak okumak Anlatım
12 Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde abiyotik stresi algılama ve güncel çözüm olanakları Kaynak okumak Anlatım
13 Literatür kaynaklı güncel uygulamalar Kaynak okumak Anlatım
14 Literatür kaynaklı güncel uygulamalar Kaynak okumak Anlatım
15 Literatür kaynaklı güncel uygulamalar Kaynak okumak Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak okumak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar