DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kültür Bitkilerinin Evrimi TB   586 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; kültür bitkilerinin yabani formdan nasıl evrimleştiğini ve tarımına nasıl geçildiği hakkında bilgi vermektedir
Dersin İçeriği
Bu ders; evrim ve evcilleştirme kavramını, kültür bitkileri nerede ve neden evcilleştirildiğini, seleksiyonun kültür bitkilerinin evrimleşmesindeki yerini, buğdayın evrimleşmesi ve kültüre alınmasını, arpanın evrimleşmesi ve kültüre alınmasını, çavdarın evrimleşmesi ve kültüre alınmasını, yulafın evrimleşmesi ve kültüre alınmasını, mısırın evrimleşmesi ve kültüre alınmasını, çeltiğin evrimleşmesi ve kültüre alınmasını, patatesin evrimleşmesi ve kültüre alınmasını, pamuğun evrimleşmesi ve kültüre alınmasını, nohuttun evrimleşmesi ve kültüre alınmasını, diğer baklagiller, yem bitkileri ve diğer kültür bitkilerinin evrimleşmesini ve evrimleşmede poliploidin önemini kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
2) Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
3) Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
4) Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
5) Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
6) Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
7) Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
8) Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
9) Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
10) Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
11) Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
12) Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
13) Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
14) Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
15) Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Evrim ve evcilleştirme kavramı Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
2 Kültür bitkileri nerede ve neden evcilleştirildi Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
3 Seleksiyonun kültür bitkilerinin evrimleşmesindeki yeri denir Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
4 Buğdayın evrimleşmesi ve kültüre alınması Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
5 Arpanın evrimleşmesi Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
6 Çavdarın evrimleşmesi ve kültüre alınması Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
7 Yulafın evrimleşmesi ve kültüre alınması Güncel literatür taraması ve Ders kitabı
8 Ara Sınav Sınav hazırlık Yazılı Sınav
9 Mısırın evrimleşmesi Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
10 Çeltiğin evrimleşmesi ve kültüre alınması ve bu konu hakkında ödev verilecek Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
11 Patatesin evrimleşmesi ve kültüre alınması Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
12 Pamuğun evrimleşmesi ve kültüre alınması Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
13 Nohutun evrimleşmesi ve kültüre alınması Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
14 Diğer baklagiller, yem bitkileri ve diğer kültür bitkilerinin evrimleşmesi Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
15 Evrimleşmede poliploidin önemi Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlık Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar