DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yağ Bitkileri Üretimi ve Değerlendirme Teknikleri TB   574 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde karşılaşılan özel konular, tohum yatağı hazırlanması, bakım (gübreleme, sulama, ot mücadelesi, vb) ve hasat sonrasında karşılaşılan sorunlar ve bunların çözüm önerileri ile bitkisel yağ elde etme yöntemleri ve değerlendirme teknikleri incelenmektedi.
Dersin İçeriği
Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde olması gereken ekolojik koşullar, iklim koşulları, genel bitki besleme teknikleri, genel sulama teknikleri, yağ bitkileri yetiştiriciliğinde 1. ürün ve 2. ürün tarımında tarla hazırlığı ve ürün değerlendirme teknikleri incelenecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi sahibidir
2) Yağ bitkilerinin hasat sonrasında karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi sahibidir
3) Yağ bitkilerinden yağ elde etme teknikleri hakkında bilgi sahibidir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde olması gereken ekolojik koşullar Ön okuma Anlatım
2 Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde olması gereken iklim koşulları Ön okuma Anlatım
3 Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde olması gereken genel bitki besleme teknikleri Ön okuma Anlatım
4 Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde olması gereken genel sulama teknikleri Ön okuma Anlatım
5 Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde 1. Ürün tarımında tarla hazırlığı Ön okuma Anlatım
6 Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde 2. Ürün tarımı tarla hazırlığı Ön okuma Anlatım
7 Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde tohumun önemi Ön okuma Anlatım
8 Ara Sınav Ön okuma Ödev
9 Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde hasat teknikleri ve bu konu hakkında ödev verilecek Ön okuma Anlatım
10 Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde hasat teknikleri Ön okuma Anlatım
11 Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde depolama teknikleri Ön okuma Anlatım
12 Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde depolama teknikleri Ön okuma Anlatım
13 Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde ürün değerlendirme teknikleri Ön okuma Anlatım
14 Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde ürün değerlendirme teknikleri Ön okuma Anlatım
15 Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde ürün değerlendirme teknikleri Ön okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar