DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Bitkileri Gen Kaynaklarının Korunma ve Kullanılması TB   537 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bazı bitki gruplarının yeryüzünde ilk ortaya çıktığı merkezler, dağılımına ilişkin kriterler, bölgesel yaşam formları, tarla bitkilerinde gen kaynakları, biyolojik ve genetik zenginliğin ekonomik değeri, genetik çeşitlilik ve tarımda çeşitler, çeşit zenginliğinin korunmasında statik ve dinamik yöntemler öğrenilecektir
Dersin İçeriği
Bazı bitki gruplarının yeryüzünde ilk ortaya çıktığı merkezler ve dağılımlarına ilişkin krıterler; bölgesel yaşam formları; tarla bitkilerinde gen kaynakları; biyolojik ve genetik zenginliğin ekonomik değerleri; genetik çeşitlilik ve tarımda çeşitler; çeşit zenginliğinin korunmasında statik ve dinamik yöntemleri tartışılacaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genetik kaynakları bilir
2) Tarla bitkilerinde genetik kaynakların önemini bilir
3) Dünyada genetik kaynak merkezlerini bilir
4) Genetik kaynakların korunmasınınde in-situ ve ex-situ koruma ilkelerini bilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genetik kaynak nedir Ön okuma Anlatım
2 Dünyada gen merkezleri Ön okuma Anlatım
3 Dünyada genetic çeşitliliğin durumu Ön okuma Anlatım
4 Türkiyede genetik çeşitliliğin durumu Ön okuma Anlatım
5 Tarla bitkilerinin yabani akrabaları Ön okuma Anlatım
6 Gen kaynaklarının korunmasında yasal düzenlemeler Ön okuma Anlatım
7 İn-situ koruma Ön okuma Anlatım
8 Ara Sınav Ön okuma Ödev
9 Ex-situ koruma Ön okuma Anlatım
10 Yabani türlerin kültüre alınması ve bu konu hakkında ödev verilecek Ön okuma Anlatım
11 Tarla bitkilerinin yabani akrabaların ekonomik önemi Ön okuma Anlatım
12 Türkiyede korunan alanlar ve tohum gen bankası Ön okuma Anlatım
13 Milli parklar Ön okuma Anlatım
14 Önemli bitki alanları Ön okuma Anlatım
15 Genetik kaynaklarla ile ilgili literatürdeki bazı son gelişmeler Ön okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar