DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yembitkilerinde Kalite Özellikleri TB   535 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yem bitkilerinde kalite özelliklerini tanımlamak ve kaliteyi etkileyen genetik ve çevresel faktörler ile ilgili bilgiler vermektir
Dersin İçeriği
Yem bitkilerinde kalitenin önemi,yem bitkilerinde kalite özellikleri, kaliteyi etkileyen faktörler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yem bitkilerinde kalitenin önemini ve kalite özellikleri ne demektir bilir
2) Yem bitkilerinde kaliteyi etkileyen genetik ve çevresel faktörler hakkında bilgi sahibi olur
3) Yem bitkilerinde yetiştirme tekniğinin kaliteye etkisini bilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yem bitkilerinde kalitenin önemi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
2 Yem bitkilerinin ot ve tanelerinin kimyasal kompozisyonu Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
3 Yem bitkilerinin besleme değeri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
4 Kaliteyi etkileyen ikim ve toprak özellikleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
5 Kaliteyi olumsuz etkileyen toksik maddeler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
6 Kaliteyi olumsuz etkileyen alkoloidler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
7 Kaliteyi olumsuz etkilyen glikozitler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Ödev
9 Yem bitkilerinde lezzetlilik Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
10 Kaliteyi etkileyen hasat öncesi faktörler ve bu konu hakkında ödev verilecek Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
11 Kaliteyi etkileyen bitki türü ve yetiştirme teknikleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
12 Kaliteyi etkileyen hasat sonrası faktörler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
13 Ot kurutma tekniği Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
14 Ot standirdizasyonu Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
15 Silaj yapım tekniği Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar