DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sıcak İklim Tahılları Özel Islahı TB   044 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sıcak iklim tahıllarında yabancı ve kendine döllenen bitkilerde ıslah amaçları ve yöntemleri açıklanacaktır
Dersin İçeriği
Sıcak iklim tahıllarının (mısır, çeltik, sorgum, millet) önemi, ekolojik istekleri, morfolojik özellikleri ile ıslah yöntemleri ve ıslah amaçlarının temel prensipleri verilmektedir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sıcak iklim tahıllarında ıslah amaçlarını bilir
2) Sıcak iklim tahıllarında kendine döllenen bitkilerde ıslahı bilir
3) Sıcak iklim tahıllarında yabancı döllenen bitkilerde ıslahı bilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sıcak iklim tahıllarında (mısır, çeltik, sorgum, darılar) çiçek biyolojisi Ön okuma Anlatım
2 Sıcak iklim tahıllarında melezleme tekniği Ön okuma Anlatım
3 Sıcak iklim tahılları ıslahının ilkeleri, varyabilite ve korelasyon Ön okuma Anlatım
4 Sıcak iklim tahılları ıslahının ilkeleri, varyabilite ve korelasyon Ön okuma Anlatım
5 Sıcak iklim tahıllarında kardeşlenme, kök ve yaprak özellikleri, sap sağlamlığı, koçan veya salkım sıklığı ve şekli Ön okuma Anlatım
6 Sıcak iklim tahıllarında koçan veya salkım verimi, dane dökme Ön okuma Anlatım
7 Sıcak iklim tahıllarında hastalık ve zararlılara dayanıklılık Ön okuma Anlatım
8 Ara Sınav Ön okuma Ödev
9 Sıcak iklim tahıllarında abiyotik koşullara dayanıklılık Ön okuma Anlatım
10 Sıcak iklim tahıllarında kalite ve verim ile ilgili kalıtsal yapı Ön okuma Anlatım
11 Sıcak iklim tahıllarında kalite ve verim ile ilgili kalıtsal yapı ve bu konu hakkında ödev verilecek Ön okuma Anlatım
12 Sıcak iklim tahıllarında ıslah metodları ve bunların uygulanışı ve değerlendirilmesi Ön okuma Anlatım
13 Sıcak iklim tahıllarında ıslah metodları ve bunların uygulanışı ve değerlendirilmesi Ön okuma Anlatım
14 Sıcak iklim tahıllarında ıslah metodları ve bunların uygulanışı ve değerlendirilmesi Ön okuma Anlatım
15 Sıcak iklim tahıllarında kayıt işlemleri Ön okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar