DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tropik ve Subtropik Bölgelerde Çayır-Mer`a Kültürü TB   041 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; tropik ve subtropik bölge meralarının özellikleri, kullanım ve geliştirilme prensipleri ile ilgili bilgi vermektir
Dersin İçeriği
Tropik ve subtropik bölgelerde çayır-meraların hayvansal üretim başta olmak üzere, çok yönlü ve çok amaçlı kullanım teknikleri, çalı ve ağacımsı bitkilerden yararlanma ve bunların kontrol altına alınma yöntemleri, yapay meraların kurulması ve tropik ve subtropik bölgelerde kullanabilecek karışımlar, tohumların ekime hazırlanması, hayvansal üretime yönelik özel otlatma sistemleri, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tropik ve subtropik bölgelerdeki meraların ekolojisi hakkında bilgi sahibi olur
2) Tropik ve subtropik bölge meralarının vejetasyon yapısı hakkında bilgi sahibidir
3) Tropik ve subtropik bölge meralarının idare ilkeleri hakkında bilgi sahibidir
4) Tropik ve subtropik bölge meralarının ıslahı konusunda temel bilgilere sahiptir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekosistem olarak meralar Kaynak kitaplardan konunun okunması Anlatım
2 Tropik ve subtropik bölgelerde mera vejetasyonu ve vejetasyonun ekolojik faktörlerle ilişkisi Kaynak kitaplardan konunun okunması Anlatım
3 Tropik ve subtropik bölgelerde mera idaresinin ilkeleri I : Otlatma mevsimi Kaynak kitaplardan konunun okunması Anlatım
4 Tropik ve subtropik bölgelerde mera idaresinin ilkeleri II: Uygun Hayvan çeşidi Kaynak kitaplardan konunun okunması Anlatım
5 Tropik ve subtropik bölgelerde mera idaresinin ilkeleri III: Üniform Otlatma Kaynak kitaplardan konunun okunması Anlatım
6 Tropik ve subtropik bölgelerde mera idaresinin ilkeleri IV: Otlatma kapasitesi Kaynak kitaplardan konunun okunması Anlatım
7 Tropik ve subtropik bölge meralarında otlatma sistemleri Kaynak kitaplardan konunun okunması Anlatım
8 Ara Sınav Kaynak kitaplardan konunun okunması Ödev
9 Tropik ve subtropik bölge meralarında mera ıslahı I: Yabancı ot Mücadelesi Kaynak kitaplardan konunun okunması Anlatım
10 Tropik ve subtropik bölge meralarında Mera ıslahı II: Gübreleme Kaynak kitaplardan konunun okunması Anlatım
11 Tropik ve subtropik bölge meralarında Mera ıslahı III: Tohumlama Kaynak kitaplardan konunun okunması Anlatım
12 Tropik ve subtropik bölge meralarında Mera ıslahı IV: Suni mera tesisi Kaynak kitaplardan konunun okunması Anlatım
13 Tropik ve Subtropik bölgelerde mera ve yembitkileriI I: Buğdaygiller Kaynak kitaplardan konunun okunması Anlatım
14 Tropik ve subtropik bölgelerde mera ve yembitkileri II: Baklagiller Kaynak kitaplardan konunun okunması Anlatım
15 Tropik ve subtropik bölgelerde mera ve yembitkileri III: Diğer familyalardan bitkilert Kaynak kitaplardan konunun okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak kitaplardan konunun okunması Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar