DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları TB   018 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sürdürülebilir tarımsal uygulamaların genel ilkeleri ile insan ve çevre sağlığı yönünden önemini kavrar
Dersin İçeriği
Genelde Tarımsal üretimde özelde Tarla Bitkilerinde çevreye uyumlu, gıda güvenliği ve yeterliliği yönünden uygulanabilecek tarımsal yöntemler, Tarla Bitkileri üretiminde küresel iklim değişikliğinin mevcut ve olası etkilerinin ortaya koyulması, Tarla Bitkileri üretimi ve çevre ilişkileri, toprak, su ve hava kirliliğinin tarla bitkileri yetiştirme ve üretimine etkileri, Tarla Bitkileri üretiminde iyi tarım uygulamalarının önemi, Dünya ve ülkemizde tarımsal üretim yönünden çevre sorunları ve çözüm yolları, sürdürülebilir tarım yönünden biyoteknolojinin önemi konuları ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
2) Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
3) Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
4) Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
5) Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
6) Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
7) Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
8) Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
9) Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
10) Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
11) Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
12) Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
13) Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
14) Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekloji ve tarımsal üretim İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Bitki ve çevre etkileşimi İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
3 Bitkisel üretimde doğal kaynakların kullanımı İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
4 Tarımsal üretim, doğal kaynaklar ve çevre etkileşimi İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
5 İyi tarım uygulamaları İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
6 Toprak, su ve hava kirliliği İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
7 Tarımsal faaliyetlerin çevre kirliliği üzerine etkileri İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Genel çalışma Yazılı Sınav
9 Tarımsal üretim yönünden biyolojik çeşitlilik ve önemi İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
10 Dünyada ve ülkemizde tarımsal üretim yönünden çevre sorunları ve çözüm yolları İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
11 Sürdürülebilir tarım uygulamaları ve insan sağlığı İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
12 Tarımsal üretim teknikleri ve gıda güvenliği ilişkileri İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
13 Sürdürülebilir tarımsal uygulamalarda biyoteknolojinin önemi İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
14 Sürdürülebilir tarımsal uygulamaların geleceğine ilişkin projeksiyonlar İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
15 Sürdürülebilir tarımsal uygulamaların geleceğine ilişkin projeksiyonlar İnternet ve yazılı kaynaklardan ön araştırma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar