DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği BYE   TB1 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel araştırma konularında temel kavramlar, yöntem, hipotez oluşturma, veri toplanması, analiz ve rapor yazılması; ayrıca bilim ve etikte temel prensipler, bilimsel yayın etiği, etikle ilgili yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
Dersin İçeriği
Bilimsel Araştırmada temel kavramlar, Araştırmanın gereği ve önemi, Bilimsel araştırma yöntemleri, Bilimsel araştırma süreçleri, Bilimsel araştırma hipotez oluşturma, Bilimsel araştırmada yöntem ve model belirleme, Bilimsel araştırmada veri toplanması ve analiz, Bilimsel araştırmada rapor yazılması, Araştırma Raporu-Tez yazımında genel kurallar, Kaynak gösterme yöntemleri, Etik kavramı, Bilim ve etikte temel prensipler, Veri toplama ve değerlendirmede etik, Bilimsel makale hazırlama kuralları, Bilimsel yayın etiği,Etik ihlalleri, Etik ihlallerine karşı önleyici yaptırımlar, Biyoetik, Tıpetiği, Sosyal bilimlerde etik, Basın etiği, Bilimsel çalışmalarda hayvan kullanma etiği, Bilimsel çalışmalarda insan kullanma etiği, Bilişim teknolojikerinde etik, Araştırma ve Yayın Etiği Yönetmelik ve Yönerge Esasları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırma konularında temel kavramları öğrenir.
2) Bilimsel Araştırma konularında hipotez kurmayı, veri toplamayı, analiz yapmayı öğrenir
3) Bilimsel araştırma konularında farklı yöntemleri öğrenir, yapacağı tez çalışmasına yönelik yöntem belirler.
4) Etikle ilgili temel kavramları ve etiğin önemini kavrar.
5) Meslek etikleri hakkında bilgi sahibi olur.
6) Bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinde etik kuralların önemini kavrar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel Araştırmada temel kavramlar Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Beyin Fırtınası
2 Araştırmanın gereği ve önemi, Bilimsel araştırma yöntemleri Konuların gözden geçirilmesi Beyin Fırtınası
3 Bilimsel araştırma süreçleri, Bilimsel araştırma hipotez oluşturma Konuların gözden geçirilmesi Beyin Fırtınası
4 Bilimsel araştırmada yöntem ve model belirleme Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Bilimsel araştırmada veri toplanması ve analiz Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Bilimsel araştırmada rapor yazılması, Araştırma Raporu-Tez yazımında genel kurallar Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Kaynak gösterme yöntemleri, Etik kavramı, Bilim ve etikte temel prensipler, Veri toplama ve değerlendirmede etik, Bilimsel makale hazırlama kuralları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Konuların gözden geçirilmesi Ödev
9 Etik kavramı, Bilim ve etikte temel prensipler Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Veri toplama ve değerlendirmede etik, Bilimsel makale hazırlama kuralları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Bilimsel yayın etiği,Etik ihlalleri, Etik ihlallerine karşı önleyici yaptırımlar Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Biyoetik, Tıp etiği, Sosyal bilimlerde etik, Basın etiği Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Bilimsel çalışmalarda hayvan kullanma etiği, Bilimsel çalışmalarda insan kullanma etiği Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Bilişim teknolojikerinde etik Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Araştırma ve Yayın Etiği Yönetmelik ve Yönerge Esasları. Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların gözden geçirilmesi Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar