DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları Teşhis, Tedavi ve Korunma Yöntemleri ZO   642 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ulviye KUMOVA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bal arısının hastalık ve zararlılarını yetiştiricilik sisteminde teorik ve uygulamaya yönelik bilgiyi almayı öğretir., Bal arısı hastalık ve zararlıları konusunda bu bilgiyi arıcılık alanında kullanma ve aktarma becerisine sahip olmak.
Dersin İçeriği
Arı sağlığının önemi, tarihçesi ve sorunları, Bal arısı hastalık ve zararlılarının sınıflandırılması; morfolojisi belirtieri çoğalması yayılışı biyolojisi ve ekolojisi teşhis, korunma yolları ve savaşım yöntemleri, Bal arıları üzerine zirai mücade ilaçlarının etkileri. Arı sağlığı konusunda kullanılan ilaçlar ve etki mekanizmaları.Arı sağlığı konusunda yasal düzenlemeleri uygulamalar ve yaptırımlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bal arısı hastalıklarını bilir,
2) Bal arısı zararlılarını bilir,
3) Bal arısı hastalık ve zararlılarını koloni ve laboratuar koşullarında teşhis etmesini bilir,
4) Bal arısı hastalık ve zararlılardan korunma yollarını ve savaşım yöntemlerini uygulamayı bilir,
5) Arı sağlığı konusunda yasal düzenlemelerii uygulamaları ve yaptırımları bilir,
6) Arı sağlığı konusunda kullanılan ilaçları ve etki mekanizmalarını bilir,
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitimi sonrası, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgi birikimini artırır
X
2
Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
X
3
Zootekni bilim alanı için stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası çözüm üreteilme becerisini kazanır
X
4
Zootekni bilimindeki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisini kazanır
X
5
Zootekni bilim alanının gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bilişim teknolejilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
X
6
Kendi çalışmalarını ya da Zootekni bilim alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki veya diğer bilim alanlarındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisini kazanır
X
7
Hayvansal ürünlerin kalite süreçlerini değerlendirme becerisini kazanır
X
8
Hayvansal üretimin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uygun şekilde dinamik kalmasını sağlayacak yeteneği kazanır
X
9
Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisini kazanır
X
10
Hayvansal ürünler ile insan sağlığı ve toplum refahı arasındaki ilişkiyi özümser
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arı sağlığının önemi, tarihçesi ve sorunları, Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu
2 Bal arısı hastalık ve zararlılarının sınıflandırılması. Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu
3 Bal Arısının Zararlıları I; morfolojisi, belirtieri, çoğalması, yayılışı Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu
4 Bal Arısı Zararlıları II; biyolojisi ve ekolojisi Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu
5 Bal Arısı Zararlıları III; teşhis, korunma yolları. Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu, arılıkta koloni hazırlığı
6 Bal Arısı Zararlıları IV; savaşım yöntemleri, Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu, arılıkta koloni hazırlığı
7 Bal arıları üzerine zirai mücade ilaçlarının etkileri Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu, arılıkta koloni hazırlığı
8 Ara Sınav Soruları hazırlama, yazılı sınav
9 Bal Arısı Hastalıkları I: Yavru Hastalıkları; kolonide ve laboratuarda teşhis yöntemleri, Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu, arılıkta ve laboratuarda hazırlık
10 Bal Arısı Hastalıkları II: Yavru Hastalıkları; korunma ve savaşım yöntemleri, Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu, arılıkta koloni hazırlığı
11 Bal Arısı Hastalıkları III: Ergin Arı Hastalıkları I; yayılımı, bulaşma şekli, belirtileri, Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu
12 Bal Arısı Hastalıkları IV: Ergin Arı Hastalıkları; kolonide ve laboratuarda teşhis yöntemleri, Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu, arılıkta ve laboratuarda hazırlık
13 Bal Arısı Hastalıkları V: Ergin Arı Hastalıkları; korunma ve savaşım yöntemleri, Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu, arılıkta koloni hazırlığI
14 Arılara zararlı böcekler, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve rahatsızlıklar, bitkilerden kaynaklanan zehirlenmeler, kalıtsal bozukluklar, diğer hastalıklar Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu, arılıkta koloni hazırlığI
15 Arı sağlığı ile ilgili yasal düzenlemeler, tebliğler, yönetmelikler, arı ilaçları kalıntı düzeyleri. Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soruları hazırlama, yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar