DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kümeleme Analizi ZO   018 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zeynel CEBECİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan (bölümleyici) kümeleme analizi yöntem ve algoritmalarını ve R ile uygulamalarınını öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders kümeleme analizi ile ilgili temel kavramlar, ayırıcı ve birleşitirici hiyerarşik kümeleme analiz yöntemler, katı ve yumuşak bölümleyici kümeleme algoritmaları ve R ile uygulamalarını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kümeleme analizinin önemi ve uygulamaları hakkında bigi edinir.
2) Kümeleme yöntemlerini tanıma ve sınıflama deneyimi kazanır.
3) Hiyerarşik kümeleme analizi için gereksinimleri anlar.
4) Birleştirici kümeleme ve ayırıcı kümeleme yöntemlerini öğrenir.
5) Kümeleme sonuçlarını görselleştirmeyi öğrenir.
6) Optimal küme sayısının belirlemeyi anlar.
7) R ile birleştirici kümeleme analizi yapar.
8) R ile ayırıcı Mona ve Diana kümeleme analizi yapar.
9) Bölümleyici kümeleme yöntemlerini öğrenir.
10) R de bölümleyici kümeleme uygulaması yapar.
11) Katı kümeleme algoritmaları (K-means ve türevleri) öğrenir.
12) Bulanık ve olabilirlikçi kümeleme algoritmaları (FCM, PCM ve türevleri) öğrenir.
13)
14)
15)