DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sığır Davranışları ZO   653 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Serap GÖNCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zootekni bölümü öğrencilerinin, Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sığırların davranış özellikleri konusunda bilgilendirilmesi
Dersin İçeriği
Zootekni bölümü öğrencilerinin, Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sığırların davranış özellikleri konusunda bilgilendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sığır genel davranış özelliklerini öğrenir
2) Sığır genel duyu özeliklerini öğrenir
3) Sığır duyma özeliklerini öğrenir
4) Sığır koku alma özeliklerini öğrenir
5) Sığır görüş özeliklerini öğrenir
6) Sığırlarda gözlem metoduyla davranış özelliklerinin belirlenmeyi öğrenir
7) Sığırlarda gözlem metoduyla davranış özelliklerinin belirlenmesini öğrenir
8) Sığırlarda gözlem metoduyla davranış özelliklerinin belirlenmesini öğrenir
9) Gözlem çalışması yapmayı öğrenir
10) Gözlem çalışması yapmayı öğrenir
11) Gözlem çalışması yapmayı öğrenir
12) to learn make observation practical work
13) Sığırların sağım, mera, barınak ve yemleme sırasındaki davranış özelliklerini incelemektir
14) Sığırların sağım, mera, barınak ve yemleme sırasındaki davranış özelliklerini incelemektir
15) Sığırların sağım, mera, barınak ve yemleme sırasındaki davranış özelliklerini incelemektir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitimi sonrası, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgi birikimini artırır
2
Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
3
Zootekni bilim alanı için stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası çözüm üreteilme becerisini kazanır
4
Zootekni bilimindeki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisini kazanır
5
Zootekni bilim alanının gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bilişim teknolejilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
6
Kendi çalışmalarını ya da Zootekni bilim alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki veya diğer bilim alanlarındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisini kazanır
7
Hayvansal ürünlerin kalite süreçlerini değerlendirme becerisini kazanır
8
Hayvansal üretimin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uygun şekilde dinamik kalmasını sağlayacak yeteneği kazanır
9
Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisini kazanır
10
Hayvansal ürünler ile insan sağlığı ve toplum refahı arasındaki ilişkiyi özümser

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sığırlarda davranışsal belirtilerin değerlendirilmesi Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
2 Sığırlarda gözlem metodunun başarı kriterleri Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
3 Gözlem metodu, Risk grupları, riskli zamanlar ve risk yönetimi Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
4 Sığırlarda grup davranışları, sığır konforu ve hareket Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
5 Sığırlarda sosyal hiyerarşi ve risk bölgeleri Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
6 Sığırların barınak koşullarında davranış özellikleri Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
7 Sığırlarda kızgınlık esnasında gösterilen çeşitli davranış özelliklerinin incelenmesi Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
8 Ara Sınav Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
9 Farklı dönemlerde bulunan sığırların davranış özelliklerinde farklılıklar Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
10 Sığırlarda konfor ve hareket puanı Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
11 Mera ve barınak koşulları arasında davranış farklılıkları Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
12 Sığırlarda sosyal davranışların incelenmesi Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
13 Sığırlarda VKS ve Kirlilik Skoru Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
14 Sığır davranışında çevresel ve iklimsel koşullar Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
15 Sığır davranışlarını olumsuz etkileyen faktörler Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar