DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bal Arısının Biyolojisi ve Davranış Özellikleri ZO   641 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ulviye KUMOVA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bal arısı davranışlarının ve biyolojisinin yetiştiricilik sisteminde öğretilmesi. Bal arısının davranış özellikleri ile teorik ve uygulamaya yönelik bilgiyi alarak, bu bilgiyi arıcılık alanında kullanma ve aktarma becerisine sahip olmak.
Dersin İçeriği
Bal Arısınındavranışının temel biyolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bal arısının biyolojisini öğrenir,
2) Bal arısının davranış özelliklerini ve davranışa etki eden faktörleri öğrenir,
3) Bal arısı ekolojisini öğrenir.
4) Arı davranışları konusundaki bilgi ve birikimini arıcılık alanında kullanmayı ve aktarmayı bilir,
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitimi sonrası, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgi birikimini artırır
X
2
Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
X
3
Zootekni bilim alanı için stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası çözüm üreteilme becerisini kazanır
X
4
Zootekni bilimindeki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisini kazanır
X
5
Zootekni bilim alanının gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bilişim teknolejilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
X
6
Kendi çalışmalarını ya da Zootekni bilim alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki veya diğer bilim alanlarındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisini kazanır
X
7
Hayvansal ürünlerin kalite süreçlerini değerlendirme becerisini kazanır
X
8
Hayvansal üretimin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uygun şekilde dinamik kalmasını sağlayacak yeteneği kazanır
X
9
Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisini kazanır
X
10
Hayvansal ürünler ile insan sağlığı ve toplum refahı arasındaki ilişkiyi özümser
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bal Arısı Anatomisi, iç ve dış vücud yapıları, işlevleri. Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu Anlatım
Gösteri
2 Bal arılarında sindirim, dolaşım, solunum, sinir, üreme, salgı sistemleri ve işlevleri Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
3 Koloniyi oluşturan bireyler, özellikleri ve koloni içi ve dışı görevleri Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
4 Bal arısı taksonomisi, Sınıflandırma, coğrafik arı ırkları ve özellikleri, ırklar arasında farklılaşmaya neden olan davranış karakterleri Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
5 Bal arısında davranış özellikleri ve etki eden faktörler Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
6 Bal arılarında iş bölümünün hormonal ve genetik kontrolü Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
7 Bal arısının dans dili, dansların özellikleri ve koloni için önemi Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
8 Ara Sınav soruların hazırlanması
9 Bal arılarında öğrenme, çevreyi tanıma, koku ve tat alma özellikleri Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
10 Bal arılarında beslenme davranışı Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
11 Bal arılarında savunma davranışı Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
12 Bal arılarında üreme ve çoğalma davranışları Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
13 Bal arılarında kimyasal haberleşme Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
14 Bal arılarında görsel haberleşme Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
15 Arı feromonları ve koloni üzerinde etki mekanizmaları Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları soruların hazırlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar