DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Biyoistatistik ZO   637 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gökhan Tamer KAYAALP
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders, Temel İstatistik yöntemlerin analizini ve yorumlanmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Ders, Biyoistatistik alanındaki istatistik yöntemlerin istatistik paket programlarla analizini ve yorumlanmasını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci temel istatistik yöntemlerin analizini öğrenir.
2) Öğrenci temel istatistik yöntemlerin yorumlanmasını öğrenir.
3) Öğrenci temel istatistik yöntemlerin paket programlarda analizini öğrenir.
4) Öğrenci parametrik tek değişkenli istatistik yöntemleri öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitimi sonrası, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgi birikimini artırır
X
2
Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
X
3
Zootekni bilim alanı için stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası çözüm üreteilme becerisini kazanır
X
4
Zootekni bilimindeki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisini kazanır
X
5
Zootekni bilim alanının gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bilişim teknolejilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
X
6
Kendi çalışmalarını ya da Zootekni bilim alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki veya diğer bilim alanlarındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisini kazanır
X
7
Hayvansal ürünlerin kalite süreçlerini değerlendirme becerisini kazanır
X
8
Hayvansal üretimin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uygun şekilde dinamik kalmasını sağlayacak yeteneği kazanır
X
9
Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisini kazanır
X
10
Hayvansal ürünler ile insan sağlığı ve toplum refahı arasındaki ilişkiyi özümser
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanıtıcı İstatistikler Kaynak Ders Kitabından Çalışma
2 Dağılış Ölçüleri Kaynak Ders Kitabından Çalışma
3 Kesikli ve Sürekli Olasılık dağılışları Kaynak Ders Kitabından Çalışma
4 Hipotez testleri Kaynak Ders Kitabından Çalışma
5 Parametrik olmayan testler, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis testi, Fiedman Testi Kaynak Ders Kitabından Çalışma
6 Tek Yönlü Varyans Analizi Kaynak Ders Kitabından Çalışma
7 İki Yönlü Varyans Analizi Kaynak Ders Kitabından Çalışma
8 Ara Sınav Kaynak Ders Kitabından Çalışma
9 Tekrarlanan Ölçümlü Deneme Planlarının Analizi, Kaynak Ders Kitabından Çalışma
10 Khi Kare Analizi Kaynak Ders Kitabından Çalışma
11 Basit Doğrusal Regresyon Analizi Kaynak Ders Kitabından Çalışma
12 Çoklu Regresyon Analizi Kaynak Ders Kitabından Çalışma
13 Korelasyon Analizi Kaynak Ders Kitabından Çalışma
14 Belirtilen konuların MINITAB ve SPSS İstatistik paket programları kullanılarak analizlerinin uygulamalı gösterimi. Kaynak Ders Kitabından Çalışma
15 Genel Tekrar Kaynak Ders Kitabından Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak Ders Kitabından Çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar