DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesinde Son Gelişmeler ZO   635 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ladine ÇELİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral beslenmesinde son gelişmeler. Yem ve yem katkı maddeleri, üretimi, kullanımı, saklama ve işleme tekniklerinde son gelişmeler. Besin madde gereksinmelerinin saptanmasında son gelişmeler. Yem değerlendirme sistemleri, rasyon hazırlama ve yemleme sistemlerinde son gelişmeler. Besleme ile güvenilir ve sürdürülebilir hayvansal gıda üretiminde son gelişmeler konularında öğrencilerin yetiştirilmesi
Dersin İçeriği
Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral beslenmesinde son gelişmeler. Yem ve yem katkı maddeleri, üretimi, kullanımı, saklama ve işleme tekniklerinde son gelişmeler. Besin madde gereksinmelerinin saptanmasında son gelişmeler. Yem değerlendirme sistemleri, rasyon hazırlama ve yemleme sistemlerinde son gelişmeler. Besleme ile güvenilir ve sürdürülebilir hayvansal gıda üretiminde son gelişmeler değerlendirilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Karbonhidrat beslenmesinde son gelişmeleri öğrenir.
2) protein beslenmesinde son gelişmeleri öğrenir.
3) yağ beslenmesinde son gelişmeleri öğrenir.
4) vitamin beslenmesinde son gelişmeleri öğrenir.
5) mineral beslenmesinde son gelişmeleri öğrenir.
6) Yem ve yem katkı maddeleri, üretimi, kullanımı, saklama ve işleme tekniklerinde son gelişmeleri öğrenir.
7) Besin madde gereksinmelerinin saptanmasında son gelişmeleri öğrenir.
8) Yem değerlendirme sistemlerinde son gelişmeleri öğrenir
9) Rasyon hazırlamada son gelişmeleri öğrenir
10) Yemleme sistemlerinde son gelişmeleri öğrenir
11) Besleme ile güvenilir ve sürdürülebilir hayvansal gıda üretiminde son gelişmeleri öğrenir.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitimi sonrası, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgi birikimini artırır
2
Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
3
Zootekni bilim alanı için stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası çözüm üreteilme becerisini kazanır
4
Zootekni bilimindeki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisini kazanır
5
Zootekni bilim alanının gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bilişim teknolejilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
6
Kendi çalışmalarını ya da Zootekni bilim alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki veya diğer bilim alanlarındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisini kazanır
7
Hayvansal ürünlerin kalite süreçlerini değerlendirme becerisini kazanır
8
Hayvansal üretimin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uygun şekilde dinamik kalmasını sağlayacak yeteneği kazanır
9
Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisini kazanır
10
Hayvansal ürünler ile insan sağlığı ve toplum refahı arasındaki ilişkiyi özümser

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karbonhidrat beslenmesinde son gelişmeler-1 Literatür tarama, konu ile ilgili güncel bilgilerin derlenmesi
2 Karbonhidrat beslenmesinde son gelişmeler-2 Literatür tarama, konu ile ilgili güncel bilgilerin derlenmesi
3 protein beslenmesinde son gelişmeler-1 Literatür tarama, konu ile ilgili güncel bilgilerin derlenmesi
4 protein beslenmesinde son gelişmeler-2 Literatür tarama, konu ile ilgili güncel bilgilerin derlenmesi
5 yağ beslenmesinde son gelişmeler-1 Literatür tarama, konu ile ilgili güncel bilgilerin derlenmesi
6 yağ beslenmesinde son gelişmeler-2 Literatür tarama, konu ile ilgili güncel bilgilerin derlenmesi
7 vitamin beslenmesinde son gelişmeler Literatür tarama, konu ile ilgili güncel bilgilerin derlenmesi
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 mineral beslenmesinde son gelişmeler Literatür tarama, konu ile ilgili güncel bilgilerin derlenmesi
10 Yem ve yem katkı maddeleri, üretimi, kullanımı, saklama ve işleme tekniklerinde son gelişmeler Literatür tarama, konu ile ilgili güncel bilgilerin derlenmesi
11 Besin madde gereksinmelerinin saptanmasında son gelişmeler Literatür tarama, konu ile ilgili güncel bilgilerin derlenmesi
12 Yem değerlendirme sistemlerinde son gelişmeler Literatür tarama, konu ile ilgili güncel bilgilerin derlenmesi
13 Rasyon hazırlamada son gelişmeler Literatür tarama, konu ile ilgili güncel bilgilerin derlenmesi
14 Yemleme sistemlerinde son gelişmeler Literatür tarama, konu ile ilgili güncel bilgilerin derlenmesi
15 Besleme ile güvenilir ve sürdürülebilir hayvansal gıda üretiminde son gelişmeler Literatür tarama, konu ile ilgili güncel bilgilerin derlenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar