DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sıcak İklimlerde Kanatlı Hayvan Besleme ZO   561 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan Rüştü KUTLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sıcak İklimler Kanatlı Hayvanların Beslenmesinde temel kriterler, ve dikkat edilecek noktaları öğretmek.
Dersin İçeriği
Kanatlıların beslenme özellikleri, termoregulasyon, sıcaklık stresinin olumsuz etkileri, sıcaklık stresinini olumsuz etkilerinin azaltılmasında besleme metotları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kanatlıların beslenme özelliklerini öğrenir.
2) Kanatlılarda termoregulasyonu öğrenir
3) Kanatlılarda sıcaklık stresinin olumsuz etkierini öğrenir.
4) Sıcaklık stresinin olumsuz etkilerinin azaltılmasında besleme metotlarını öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitimi sonrası, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgi birikimini artırır
X
2
Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
X
3
Zootekni bilim alanı için stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası çözüm üreteilme becerisini kazanır
X
4
Zootekni bilimindeki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisini kazanır
X
5
Zootekni bilim alanının gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bilişim teknolejilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
X
6
Kendi çalışmalarını ya da Zootekni bilim alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki veya diğer bilim alanlarındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisini kazanır
X
7
Hayvansal ürünlerin kalite süreçlerini değerlendirme becerisini kazanır
X
8
Hayvansal üretimin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uygun şekilde dinamik kalmasını sağlayacak yeteneği kazanır
X
9
Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisini kazanır
X
10
Hayvansal ürünler ile insan sağlığı ve toplum refahı arasındaki ilişkiyi özümser
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kanatlı yetiştiriciliğinde besleme ve önemi kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Kanatlılarda yetiştiriciliğinde çevre ve önemi kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Kanatlılarda termoregülasyon kaynak okuma, web tarama
4 Sıcaklık stresinin olumsuz etkileri-1 kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Sıcaklık stresinin olumsuz etkileri-2 kaynak okuma, web tarama
6 Sıcaklık stresinin olumsuz etkileri-3 kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Sıcaklık stresinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler-Genel kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 Sıcaklık stresiniin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler-Besleme kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Sıcaklık stresinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler-Besleme-rasyon enerjisi kaynak okuma, web tarama
11 Sıcaklık stresiniin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler-Besleme-rasyon protein - amino asit dengesi kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Sıcaklık stresiniin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler-Besleme-rasyon vitamin dengesi kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Sıcaklık stresiniin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler-Besleme-rasyon mineral-elektrolit dengesi kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Sıcaklık stresiniin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler-Besleme-su kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Sıcaklık stresiniin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler-rasyonda pratik düzeltmeler kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar