DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Küçükbaş Hayvanlarda Kayıt Tutma Sistemleri ZO   517 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Osman TORUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Küçükbaş hayvanlarda kayıt tutma sistemlerini bilir ve uygular.
Dersin İçeriği
Küçükbaş hayvanlarda çeşitli kayıtların tutulması ve değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Küçükbaşlarda nasıl ve ne şekilde rakam toplanacağını bilir.
2) Küçükbaşlarda rakamların nasıl değerlendirileceğini bilir.
3) Kayıt tutmanın önemini kavrar.
4) Döl verim özelliklerini saptar
5) Süt verim kayıtlarını değerlendirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitimi sonrası, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgi birikimini artırır
2
Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
3
Zootekni bilim alanı için stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası çözüm üreteilme becerisini kazanır
4
Zootekni bilimindeki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisini kazanır
5
Zootekni bilim alanının gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bilişim teknolejilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
6
Kendi çalışmalarını ya da Zootekni bilim alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki veya diğer bilim alanlarındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisini kazanır
7
Hayvansal ürünlerin kalite süreçlerini değerlendirme becerisini kazanır
8
Hayvansal üretimin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uygun şekilde dinamik kalmasını sağlayacak yeteneği kazanır
9
Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisini kazanır
10
Hayvansal ürünler ile insan sağlığı ve toplum refahı arasındaki ilişkiyi özümser

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Dinleme ve anlama
2 Kayıt tutmanın önemi Dinleme ve anlama
3 Koç katım kayıtları Dinleme ve anlama
4 Doğum kayıtları Dinleme ve anlama
5 Büyüme ve besi kayıtları Dinleme ve anlama
6 Süt kontrol kayıtları Dinleme ve anlama
7 Döl verim kayıtları Dinleme ve anlama
8 Ara Sınav
9 Numaralama yöntemleri Dinleme ve anlama
10 Koyunlarda süt kontrol yöntemleri Dinleme ve anlama
11 Keçilerde süt kontrol yöntemleri Dinleme ve anlama
12 Elde edilen verilerin değerlendirilmesi Dinleme ve anlama
13 ICAR yöntemi Dinleme ve anlama
14 Kayıtlar için uluslararası düzenlemeler Dinleme ve anlama
15 Genel tekrar Dinleme ve anlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar