DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı Regresyon Analizi ZO   512 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gökhan Tamer KAYAALP
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders, Regresyon analizi ve korelasyon analz yöntemlerinin paket programlarla analizi ve yorumlanmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Ders, basit doğrusal regresyon modellerinin ve çoklu regresyon modellerinde parametre tahminleri içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, Basit Regresyon modellerinin kullanıldığı yerleri ve istatistik analizlerini öğrenir.
2) Öğrenci,Çoklu Regresyon modellerinin kullanıldığı yerleri ve istatistik analizlerini öğrenir.
3) Öğrenci,Korelasyon analizinin kullanıldığı yerleri ve istatistik analizlerini öğrenir.
4) Öğrenci,Regresyon modellerinde değişken seçimini öğrenir.
5) Öğrenci,SPSS ve MINITAB paket programlarda dersin konuları ile ilgili istatistik analizlerin nasıl yapıldığını uygulamalı öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitimi sonrası, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgi birikimini artırır
X
2
Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
X
3
Zootekni bilim alanı için stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası çözüm üreteilme becerisini kazanır
X
4
Zootekni bilimindeki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisini kazanır
X
5
Zootekni bilim alanının gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bilişim teknolejilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
X
6
Kendi çalışmalarını ya da Zootekni bilim alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki veya diğer bilim alanlarındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisini kazanır
X
7
Hayvansal ürünlerin kalite süreçlerini değerlendirme becerisini kazanır
X
8
Hayvansal üretimin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uygun şekilde dinamik kalmasını sağlayacak yeteneği kazanır
X
9
Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisini kazanır
X
10
Hayvansal ürünler ile insan sağlığı ve toplum refahı arasındaki ilişkiyi özümser
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Regresyonun tanımı İlgili Ders Kitabından çalışma
2 Basit doğrusal Regresyon katsayılarının tahmini ve hipotez testleri İlgili Ders Kitabından çalışma
3 Çoklu Regresyon analizi ve ilgili hipotez testleri İlgili Ders Kitabından çalışma
4 Regresyon doğrularının karşılaştırılması İlgili Ders Kitabından çalışma
5 Değişken seçimi ve en uygun modelin tespiti İlgili Ders Kitabından çalışma
6 Matris Yöntemi ile çoklu regresyon modelindeki parametre tahminleri İlgili Ders Kitabından çalışma
7 Polinomiyal Regresyon İlgili Ders Kitabından çalışma
8 Ara Sınav İlgili Ders Kitabından çalışma
9 Linearleştirilebilen Regresyon modelleri İlgili Ders Kitabından çalışma
10 Regresyon Metodu ile varyans analizi İlgili Ders Kitabından çalışma
11 Basit Korelasyon Katsayısı tahmini ve önem testleri İlgili Ders Kitabından çalışma
12 Çoklu Korelasyon Katsayıları İlgili Ders Kitabından çalışma
13 Korelasyon katsayılarının karşılaştırma testleri İlgili Ders Kitabından çalışma
14 Bu konularla ilgili SPSS, MINITAB bilgisayar programları ve kullanımları. İlgili Ders Kitabından çalışma
15 Genel Tekrar İlgili Ders Kitabından çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili Ders Kitabından çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar