DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma ve Deneme Metodları II ZO   510 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gökhan Tamer KAYAALP
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders, Denemelerin planlanmasını ve istatistik analiz sonuçlarının yorumlanmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Ders, Deneme Planlarının istatistik analizini ve yorumlanmasını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimlerdeki denemelerin kurulmasını öğrenir.
2) Öğrenci, kurulan deneme planlarının istatistik analizini öğrenir.
3) Öğrenci, bu istatistik analizlerin SPSS paket programda analizlerini ve yorumlanmasını öğrenir.
4) Öğrenci, denemeler arası benzerlik ve farklılıkları öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitimi sonrası, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgi birikimini artırır
X
2
Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
X
3
Zootekni bilim alanı için stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası çözüm üreteilme becerisini kazanır
X
4
Zootekni bilimindeki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisini kazanır
X
5
Zootekni bilim alanının gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bilişim teknolejilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
X
6
Kendi çalışmalarını ya da Zootekni bilim alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki veya diğer bilim alanlarındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisini kazanır
7
Hayvansal ürünlerin kalite süreçlerini değerlendirme becerisini kazanır
X
8
Hayvansal üretimin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uygun şekilde dinamik kalmasını sağlayacak yeteneği kazanır
X
9
Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisini kazanır
X
10
Hayvansal ürünler ile insan sağlığı ve toplum refahı arasındaki ilişkiyi özümser
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Denemelerin planlanması, amacı, planlamada dikkat edilecek hususlar Ders Kitabımdan çalışma
2 t-testi ve varyans analizi arasındaki bağlantı Ders Kitabımdan çalışma
3 Varyans analizinin varsayımları Ders Kitabımdan çalışma
4 Varyans homojenlik testleri Ders Kitabımdan çalışma
5 Transformasyonlar Ders Kitabımdan çalışma
6 Tesadüf parselleri Deneme Planı Ders Kitabımdan çalışma
7 Tesadüf Blokları Deneme Planı Ders Kitabımdan çalışma
8 Ara Sınav Ders Kitabımdan çalışma
9 Tekerrürlü Tesadüf Blokları Deneme Planı Ders Kitabımdan çalışma
10 Latin Kare Deneme Planı Ders Kitabımdan çalışma
11 Tekrarlanan Latin Kare Deneme Planı Ders Kitabımdan çalışma
12 iç içe sınıflandırılmış Deneme Planı Ders Kitabımdan çalışma
13 Faktöriye Deneme Tertipleri Ders Kitabımdan çalışma
14 . Bölünmüş parseller ve Bölünen Bölünmüş Parseller Deneme Planı Ders Kitabımdan çalışma
15 SPSS paket programda belirtilen deneme planlarının istatistik analizleri Ders Kitabımdan çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitabımdan çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar