DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Küçükbaşlarda Sürü Yönetimi İşleri ZO   506 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Osman TORUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kuzu büyütme ve besi sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Besi materyali oluşturma yolları, kuzuların bakım ve beslenmesi, kuzu büyütme, entansif ve ekstansif besi sistemleri, besi performansı ve fizibilite

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Koyunculuk işletmelerinde sürü yönetimini yıllık olarak programlar ve uygular
2) Koç katım öncesi besleme
3) Koç katımı
4) gebelik bakımı, gebelik sonu beslemesi,
5) kuzuların bakım ve beslenmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitimi sonrası, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgi birikimini artırır
2
Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
3
Zootekni bilim alanı için stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası çözüm üreteilme becerisini kazanır
4
Zootekni bilimindeki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisini kazanır
5
Zootekni bilim alanının gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bilişim teknolejilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
6
Kendi çalışmalarını ya da Zootekni bilim alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki veya diğer bilim alanlarındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisini kazanır
7
Hayvansal ürünlerin kalite süreçlerini değerlendirme becerisini kazanır
8
Hayvansal üretimin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uygun şekilde dinamik kalmasını sağlayacak yeteneği kazanır
9
Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisini kazanır
10
Hayvansal ürünler ile insan sağlığı ve toplum refahı arasındaki ilişkiyi özümser

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Küçükbaşlarda Sürü Yönetimi İşlerine giriş Dinleme ve anlama
2 Dişi ve erkek hayvanların belirlenmesi. Yaş tayini Dinleme ve anlama
3 Koyun ile ilgili bazı tanımlamalar. Koç ve koyunların seçimi Dinleme ve anlama
4 Koç katımına hazırlık Dinleme ve anlama
5 Koç katımı Dinleme ve anlama
6 Doğum Aşılama Dinleme ve anlama
7 Yeni doğanların bakımı. Sütten kesime kadar kuzuların bakımı Dinleme ve anlama
8 Ara Sınav
9 Yapay büyütme, creep feeding, sağlık koruma ve sütten kesim Dinleme ve anlama
10 İkame hayvanların seçimi, kastrasyon Dinleme ve anlama
11 Ayıklama Dinleme ve anlama
12 Sütten kesim sonrası kuzuların beslenmesi Dinleme ve anlama
13 Döl verim kriterleri Dinleme ve anlama
14 Otlakların kullanımı Ağıl ekipmanları Dinleme ve anlama
15 Genel tekrar Dinleme ve anlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar