DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çiftlik Hayvanlarında Moleküler Genetik Uygulamaları ZO   023 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Bahri Devrim ÖZCAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere moleküler genetik tekniklerinin hayvansal üretimde kullanımını öğretmek, yeni ve modern teknolojileri hayvansal üretimde kullanabilen eleman yetiştirmek
Dersin İçeriği
Genetik mühendisliği ve kısa tarihçesi, nükleik asitler, genetik mühendisliğinde kullanılan enzimler, konakçı hücre tipleri, klonlama vektörleri, polimeraz zincir reaksiyonu ve hayvancılıkta kullanımı, transgenik hayvan üretimi, rekombinant moleküller, transgenik hayvan uygulamaları, polimorfizm yöntemleri ve hayvancılıkta önemi, hayvan beslemede moleküler genetik uygulamaları, hayvan yetiştiriciliğinde moleküler genetik uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çiftlik hayvanlarından genetik materyali izole eder ve deneysel amaçlı kullanır
2) Genetik laboratuvarında kullanılan temel cihazları bilir ve kullanır
3) Zootekni alanındaki sorunlara genetik yorumlar getirir ve çözüm üretir
4) Alanı ile ilgili bir sorunu çözmek için proje üretir ve uygular
5) Zootekni alanındaki yeni bilgileri takip eder ve bu bilgileri mesleğinde kullanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitimi sonrası, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgi birikimini artırır
2
Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
3
Zootekni bilim alanı için stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası çözüm üreteilme becerisini kazanır
4
Zootekni bilimindeki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisini kazanır
5
Zootekni bilim alanının gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bilişim teknolejilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
6
Kendi çalışmalarını ya da Zootekni bilim alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki veya diğer bilim alanlarındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisini kazanır
7
Hayvansal ürünlerin kalite süreçlerini değerlendirme becerisini kazanır
8
Hayvansal üretimin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uygun şekilde dinamik kalmasını sağlayacak yeteneği kazanır
9
Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisini kazanır
10
Hayvansal ürünler ile insan sağlığı ve toplum refahı arasındaki ilişkiyi özümser

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genetik mühendisliği ve kısa tarihçesi Tüm moleküler genetik kitapları
2 Nükleik asitler ve yapısı Tüm moleküler genetik kitapları
3 DNA modifiye edici enzimler ve hayvancılıkta kullanımı Tüm moleküler genetik kitapları
4 Prokaryotik ve ökaryotik klonlama vektörleri Tüm moleküler genetik kitapları
5 Moleküler markırlar ve hayvancılıkta kullanım alanları Tüm moleküler genetik kitapları
6 Moleküler markırlar ve hayvancılıkta kullanım alanları Tüm moleküler genetik kitapları
7 PCR teknolojisi Tüm moleküler genetik kitapları
8 Ara Sınav Arasınav
9 Elektroforetik yöntemler Tüm moleküler genetik kitapları
10 Somatik klonlama Tüm moleküler genetik kitapları
11 CRISPR teknolojisi ve hayvancılıkta kullanımı Tüm moleküler genetik kitapları
12 Transgenik hayvan üretimi Tüm moleküler genetik kitapları
13 Hayvan beslemede moleküler genetik uygulamalar Tüm moleküler genetik kitapları
14 Hayvan yetiştiriciliğinde moleküler genetik uygulamalar Tüm moleküler genetik kitapları
15 Yılsonu sınavına hazırlık Tüm moleküler genetik kitapları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar