DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kümeleme Analizi ZO   018 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zeynel CEBECİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan (bölümleyici) kümeleme analizi yöntem ve algoritmalarını ve R ile uygulamalarınını öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders kümeleme analizi ile ilgili temel kavramlar, ayırıcı ve birleşitirici hiyerarşik kümeleme analiz yöntemler, katı ve yumuşak bölümleyici kümeleme algoritmaları ve R ile uygulamalarını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kümeleme analizinin önemi ve uygulamaları hakkında bigi edinir.
2) Kümeleme yöntemlerini tanıma ve sınıflama deneyimi kazanır.
3) Hiyerarşik kümeleme analizi için gereksinimleri anlar.
4) Birleştirici kümeleme ve ayırıcı kümeleme yöntemlerini öğrenir.
5) Kümeleme sonuçlarını görselleştirmeyi öğrenir.
6) Optimal küme sayısının belirlemeyi anlar.
7) R ile birleştirici kümeleme analizi yapar.
8) R ile ayırıcı Mona ve Diana kümeleme analizi yapar.
9) Bölümleyici kümeleme yöntemlerini öğrenir.
10) R de bölümleyici kümeleme uygulaması yapar.
11) Katı kümeleme algoritmaları (K-means ve türevleri) öğrenir.
12) Bulanık ve olabilirlikçi kümeleme algoritmaları (FCM, PCM ve türevleri) öğrenir.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitimi sonrası, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgi birikimini artırır
2
Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
3
Zootekni bilim alanı için stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası çözüm üreteilme becerisini kazanır
4
Zootekni bilimindeki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisini kazanır
5
Zootekni bilim alanının gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bilişim teknolejilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
6
Kendi çalışmalarını ya da Zootekni bilim alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki veya diğer bilim alanlarındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisini kazanır
7
Hayvansal ürünlerin kalite süreçlerini değerlendirme becerisini kazanır
8
Hayvansal üretimin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uygun şekilde dinamik kalmasını sağlayacak yeteneği kazanır
9
Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisini kazanır
10
Hayvansal ürünler ile insan sağlığı ve toplum refahı arasındaki ilişkiyi özümser

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kümeleme analizine giriş İnternette konu ile ilgili öğreticiler, ders sunumları, ders notları ve kitaplar gibi öğrenme kaynaklarını araştırmak, okumak, alıştırma problemleri çözmek Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Ödev
2 Kümeleme yöntemleri İnternette konu ile ilgili öğreticiler, ders sunumları, ders notları ve kitaplar gibi öğrenme kaynaklarını araştırmak, okumak, alıştırma problemleri çözmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Örnek Olay
Ödev
3 Hiyerarşik kümeleme yöntemleri İnternette konu ile ilgili öğreticiler, ders sunumları, ders notları ve kitaplar gibi öğrenme kaynaklarını araştırmak, okumak, alıştırma problemleri çözmek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
4 Birleştirici kümeleme ve ayırıcı kümeleme yöntemleri İnternette konu ile ilgili öğreticiler, ders sunumları, ders notları ve kitaplar gibi öğrenme kaynaklarını araştırmak, okumak, alıştırma problemleri çözmek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
5 Kümeleme sonuçlarının görselleştirilmesi İnternette konu ile ilgili öğreticiler, ders sunumları, ders notları ve kitaplar gibi öğrenme kaynaklarını araştırmak, okumak, alıştırma problemleri çözmek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 Optimal küme sayısının belirlenmesi İnternette konu ile ilgili öğreticiler, ders sunumları, ders notları ve kitaplar gibi öğrenme kaynaklarını araştırmak, okumak, alıştırma problemleri çözmek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 R ile birleştirici kümeleme uygulamaları İnternette konu ile ilgili öğreticiler, ders sunumları, ders notları ve kitaplar gibi öğrenme kaynaklarını araştırmak, okumak, alıştırma problemleri çözmek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 R ile ayırıcı Mona ve Diana kümeleme uygulamaları İnternette konu ile ilgili öğreticiler, ders sunumları, ders notları ve kitaplar gibi öğrenme kaynaklarını araştırmak, okumak, alıştırma problemleri çözmek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Bölümleyici kümeleme yöntemleri İnternette konu ile ilgili öğreticiler, ders sunumları, ders notları ve kitaplar gibi öğrenme kaynaklarını araştırmak, okumak, alıştırma problemleri çözmek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
11 Katı kümeleme algoritmaları (K-means ve türevleri) İnternette konu ile ilgili öğreticiler, ders sunumları, ders notları ve kitaplar gibi öğrenme kaynaklarını araştırmak, okumak, alıştırma problemleri çözmek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 Bulanık ve olabilirlikçi kümeleme algoritmaları (FCM, PCM ve türevleri) İnternette konu ile ilgili öğreticiler, ders sunumları, ders notları ve kitaplar gibi öğrenme kaynaklarını araştırmak, okumak, alıştırma problemleri çözmek Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Ödev
13 R de bölümleyici kümeleme uygulaması İnternette konu ile ilgili öğreticiler, ders sunumları, ders notları ve kitaplar gibi öğrenme kaynaklarını araştırmak, okumak, alıştırma problemleri çözmek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 Katı kümeleme algoritmaları (K-means ve türevleri) İnternette konu ile ilgili öğreticiler, ders sunumları, ders notları ve kitaplar gibi öğrenme kaynaklarını araştırmak, okumak, alıştırma problemleri çözmek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Bulanık ve olabilirlikçi kümeleme algoritmaları (FCM, PCM ve türevleri) İnternette konu ile ilgili öğreticiler, ders sunumları, ders notları ve kitaplar gibi öğrenme kaynaklarını araştırmak, okumak, alıştırma problemleri çözmek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar