DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki ve Hayvan Islahında İstatistik Analiz Yöntemleri ZO   015 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gökhan Tamer KAYAALP
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Islah yöntemlerinin uygulaşını ve hesaplama yöntemlerini amaçlar.
Dersin İçeriği
Hayvan ve Bitki slahında kullanılan yöntemleri içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Islah Yöntemlerini öğrenir.
2) Genetik parametre tahminlerinde bulunur.
3) Damızlık değeri hesaplama yöntemlerini öğrenir.
4) Kalıtım derecesi hesaplama yöntemlerini öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitimi sonrası, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgi birikimini artırır
X
2
Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
X
3
Zootekni bilim alanı için stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası çözüm üreteilme becerisini kazanır
X
4
Zootekni bilimindeki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisini kazanır
X
5
Zootekni bilim alanının gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bilişim teknolejilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
X
6
Kendi çalışmalarını ya da Zootekni bilim alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki veya diğer bilim alanlarındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisini kazanır
X
7
Hayvansal ürünlerin kalite süreçlerini değerlendirme becerisini kazanır
X
8
Hayvansal üretimin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uygun şekilde dinamik kalmasını sağlayacak yeteneği kazanır
X
9
Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisini kazanır
X
10
Hayvansal ürünler ile insan sağlığı ve toplum refahı arasındaki ilişkiyi özümser
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sürekl Çevre Faktörleri Ders Kitabından çalışma
2 Kesikli çevre faktörleri Ders Kitabından çalışma
3 Matris Matematiği Ders Kitabından çalışma
4 Melezleme Yöntemleri Ders Kitabından çalışma
5 Seleksiyon yöntemleri Ders Kitabından çalışma
6 Etki payları Ders Kitabından çalışma
7 Gerçek verim Kabiliyeti Ders Kitabından çalışma
8 Ara Sınav Ders Kitabından çalışma
9 Öz Kardeş Grupları Ders Kitabından çalışma
10 Genetik Çevre İnteraksiyonu Ders Kitabından çalışma
11 Damızlık Değeri Ders Kitabından çalışma
12 Kalıtım Derecesi Tahmin Yöntemleri Ders Kitabından çalışma
13 Genotipik ve Fenotipik korelsasyon Ders Kitabından çalışma
14 Tekrarlanma Derecesi Ders Kitabından çalışma
15 BLUP Yöntemi Ders Kitabından çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitabından çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar