DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kirleticilerin Çevredeki Taşınımı ve Akıbeti ÇM   539 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Behzat BALCI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, çevre kirletici maddelerin türleri, özellikleri, çevredeki davranışları, transformasyonları, taşınım mekanizmaları kirleticilerin çevredeki akibeti hakkında bakış açısı kazandırmaktır
Dersin İçeriği
çevre kirleticilerinin tipleri, etkileri, çevreye salınımı, çevresel ortamda akibeti,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre kirliği
2) çevre kirleticileri
3) kirleticilerin taşınımı
4) kirleticilerin dönüşümü
5) kirletcilerin akıbeti
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kirleticilerin türleri ve özellikleri literatür taraması sunum hazırlama Anlatım
Ödev
2 kirleticilerin akıbetine etki eden faktörler literatür taraması sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
3 Abiyotik ve biyotik transformasyon mekanizmaları literatür taraması sunum hazırlama Anlatım
4 Taşınım mekanizmaları literatür taraması sunum hazırlama Anlatım
5 pestisitlerin akibeti literatür taraması sunum hazırlama Anlatım
Ödev
6 fate of pharmaceutical active compounds literatür taraması sunum hazırlama Anlatım
7 polisiklik aromatik hidrokarbonların akıbeti literatür taraması sunum hazırlama
8 Ara Sınav sınav soruları hazırlama Ödev
9 azot kirleticilerinin akıbeti literatür taraması sunum hazırlama Anlatım
10 mikroplastiklerin akıbeti literatür taraması sunum hazırlama
11 dezenfeksiyon yan ürünlerinin akıbeti literatür taraması sunum hazırlama Anlatım
12 hava kirleticilerinin taşınımı literatür taraması sunum hazırlama Anlatım
13 öğrenci sunumları sunum hazırlıkları Soru-Cevap
14 öğrenci sunumları sunum hazırlıkları Soru-Cevap
15 öğrenci sunumları sunum hazırlıkları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav soruları hazırlama Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar