DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bioremediasyon, aksiyon, koaksiyon, reaksiyon kavramlarının açıklanması Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
2 Ksenobiyotik ve rekalsitrant maddelerin doğası Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
3 Ksenobiyotiklerin çevredeki bozunmasını etkileyen faktörler Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
4 Bioremediasyonda etkili olan mineralizasyon, akümülasyon ve transformasyon süreçlerinin temelleri Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
5 Organik maddelerden halojen giderme mekanizmaları Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
6 Bazı aromatik bileşenlerin transformasyonu Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
7 Bioremediasyonda oksidasyon ve redüksiyonun önemi ve örnekler Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
8 Ara Sınav 8.haftaya kadar işlenen Konularla ilgili önerilen bilimsel kaynaklardan çıkarılan özetlerin okunarak genel tekrar yapılması
9 Kükürtlü bileşenlerin oksidasyonu Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
10 Anoksik amonyak oksidasyonu (anammoks) Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
11 Nitrifikasyon ve denitrifikasyon reaksiyonları Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
12 Anaerobik solunum ve fermentasyonun öğrenilmesi ve farkları Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
13 Metanojenez ve metanojenezde etkili faktörler Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
14 Biyolojik parçalanma kinetiği Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
15 Biyoremediasyon konularında yapılmış araştırmalar. Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları 16.haftaya kadar işlenen Konularla ilgili önerilen bilimsel kaynaklardan çıkarılan özetlerin okunarak genel tekrar yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar