DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoremediasyon ÇM   538 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Olcayto KESKİNKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere çevre mühendisliği araştırma ve inceleme alanındaki biyoremediasyon konularında lisans düzeyinde bilgi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Biyodegradasyon ve biyoremediasyon, Biyoremediasyon işlemlerinde mikrobiyal topluluk dinamiği, Kirleticilerin anaerobik biyobozunması, Polisiklik aromatik hidrokarbonların biyoremediasyonu, halojenatlı organik bileşiklerin biyoremediasyonu, ksenobiyotiklerin ve rekalsitrantların biyolojik bozunması, biyolojik kirliliklerin biyolojik özellikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bioremediasyon, aksiyon, koaksiyon, reaksiyon kavramlarını öğrenmek.
2) Ksenobiyotik ve rekalsitrant maddelerin doğasını anlamak.
3) Ksenobiyotiklerin çevredeki bozunmasını etkileyen faktörleri öğrenmek.
4) Bioremediasyonda etkili olan mineralizasyon, akümülasyon ve transformasyon süreçlerinin temelini öğrenmek.
5) Organik maddelerden halojen giderme mekanizmalarını öğrenmek
6) Bazı aromatik bileşenlerin transformasyonunu öğrenmek.
7) Bioremediasyonda oksidasyon ve redüksiyonun önemi ve örneklerin anlaşılması.
8) Kemolitotrofik bazı reaksiyonların anlaşılması.
9) Kükürtlü bileşenlerin oksidasyonunu öğrenmek.
10) Anoksik amonyak oksidasyonunun (anammoks) anlaşılması.
11) Nitrifikasyon ve denitrifikasyon reaksiyonlarının anlaşılması.
12) Anaerobik solunum ve fermentasyonun öğrenilmesi ve farklarının anlaşılması.
13) metanojenez ve metanojenezde etkili faktörlerin öğrenilmesi
14) Biyolojik parçalanma kinetiğinin öğrenilmesi
15) Biyoremediasyon konularında yapılmış çalışmaları gözden geçirmek ve sonuçlarını tartışmak.