DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ağır Metal Toksikolojisi ÇM   523 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Belgin BAYAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere ağır metaller ve toksik etkileri, iyileştirilmeleri, uzaklaştırılmaları (su, arıtma çamurları, katı atık, baca gazı ve toprak) ve bu işlemlerin yönetmeliklere uygun olarak yapılabilmesi hakkında bilgi birikimi sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Ağır metalllerin tanımı, tipleri ve kaynakları, ağır metalllerin insan ve diğer canlılara ve çevreye olan toksik etkileri, ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri, evsel ve endüstriyel atıksulardan ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri, atıksu arıtma çamurundan bertaraf etme yöntemleri, katı atıklardan bertaraf etme yöntemleri, baca gazlarından ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri, topraktan ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri, radyoaktif kirlenme ve bertaraf etme yöntemleri, ağır metallerin deşarj standartları ile ilgili yönetmelikler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ağır metalllerin tanımı, tipleri ve kaynakları, ağır metalllerin insan ve diğer canlılara ve çevreye olan toksik etkilerihakkında bilgi sahibi olma
2) Ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri: evsel ve endüstriyel atıksulardan ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri, atıksu arıtma çamurundan bertaraf etme yöntemleri, katı atıklardan bertaraf etme yöntemleri, baca gazlarından ağır metalleri bertaraf etme
3) Radyoaktif kirlenme ve bertaraf etme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4) Ağır metallerin deşarj standartları ile ilgili yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olma
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)