DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel kimyadan bazı temel prensipleri yeniden gözden gözden geçirme, İlgili konu
2 Kimyasal denge ve kimyasal denge kavramının çevre mühendsiliği uygulamalarında ayrıntılı olarak incelenmesi İlgili konu
3 Kimyasal denge hesaplamalarına örnekler İlgili konu
4 İyonik şiddet kavramı, İyonik çözeltiler İlgili konu
5 Adsorbsiyon, farklı adsorbsiyon izoterm modelleri, adsorbsiyon kinetiği İlgili konu
6 Organik maddeler (hidrokarbonlar, alkoller, aldehitler, aromatik bileşikler, boyar maddeler, pestisitler, vs) İlgili konu
7 Organik maddelerin çeşitli fiziksel kimyasal özelliklerinin parçalanmaları, kimyasal davranışlar ve doğada taşınımlarına etkileri. İlgili konu
8 Ara Sınav
9 Mikrokirletici ve endokrin sistemine zarar veren organik maddeler İlgili konu
10 Organik maddelerin yapıları ve biyolojik arıtma tesislerinde parçalanmaları arasındaki ilişkiler İlgili konu
11 BOİ5 ve KOİ oranlarının değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanması İlgili konu
12 Atıksuların karakterizasyonu İlgili konu
13 Farklı endüstrilerden kaynaklanan organik maddelerin parçalanma özellikleri İlgili konu
14 Organik maddelerin biyolojik arıtma tesislerinde ki davranışları. İlgili konu
15 Organik yapı parçalanma ilişkisi İlgili konu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar