DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi ÇM   016 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fuat BUDAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, iklim değişikliğini anlama ve gelecekteki değişiklikleri öngörmede iklim modellerini kullanımına ve analiz etmem ve iklim değişikliğinin ekosistem ve insan hayatı üzerindeki etkileri inceleme , söz konusu etkileri azaltma ve adaptasyon için önlemler üzerine odaklanmaktadır.
Dersin İçeriği
İklim ve iklimi oluşturan faktörler, sera gazları ve sera etkisi, iklim değişikliği tahmin modelleri, İklim değişikliğinin etkileri, iklim değişikliği ile ilgili Uluslararası çevre politikaları,sera gazı envanteri ve karbon ayak izi hesaplama standart ve protokolleri, karbon piyasaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İklimli sistemini oluşturan faktörleri ve iklim değişikliğini anlama
2) İklim değişikliğinin çevre üzerindeki etkilerini eleştirel olarak değerlendirme amaçlı kavramsal beceriler kazanma
3) Uyum ve azaltma politikalarını uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde değerlendirebilme
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)