DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bütünleşik Havza Yönetimi ÇM   010 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Binnaz Zeynep ZAİMOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sürdürülebilirlik bileşenlerini özetlemek ve çerçevesini çizmek. Sürdürülebilir çevre bağlamında yaşam boyu öğrenim prosesini başlatmak.  Bir yandan dünyanın kaynaklarını korurken diğer yandan enerji ile alakalı faydaları uygulamaya koymak. Farklı teknoloji ve politikaların güçlü ve zayıf yönlerini tartışmak. Sürdürülebilirlik modellerini kısıtları göz önünde bulundurarak eleştirmek .Sürdürülebilirlik modellerinde kullanılan ölçütleri değerlendirmek ve hesaplamak. Enerjinin ekonomik, teknolojik, politik ve çevresel boyutlarının incelenmesi, enerji sistemleri, enerji ve ekonomik büyüme, enerji talebi ve enerjinin korunması, uluslararası enerji pazarları, ulusal bir enerji politikasının belirlenmesi, amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Enerji endüstrisinin geleceği, enerji mevzuatı, enerji maliyetleri ve tarife programları, enerji ve enerji kaynaklarının elde edilmesi, stratejik enerji planı geliştirme, enerji hesaplamaları, enerji tüketim analizi, enerji tüketimini ölçme ve değerlendirme araçları, mühendislik ekonomisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Havza yönetimine giriş; arazi planlaması,
2) Veri toplama, havza yönetimi, arazi varlığı ve afet zararlarının değerlendirilmesi, modeller ve karar destek sistemleri,
3) Havza yönetimi ve afet zararlarının azaltılmasına için opsiyonlar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)