DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sürdürülebilir Kalkınma ÇM   007 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fuat BUDAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sürdürülebilir Kalkınma dersinin amacı, öğrencilerin küresel çevresel, ekonomik, sosyal ve kurumsal farkındalığını arttırmak ve uzun vadede insan ve çevresi arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Sürdürülebilirlik kavramının üç boyutta açıklanması, Sürdürülebilirliğin biyofiziksel, sosyal ve ekonomik yönleri, Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin gelişimi anlamı ve tarihçesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan faaliyetleri ve sürdürülebilir kalkınma hakkında edindiği bilgileri sistematik olarak analiz edebilme, sentezleyebilme ve kullanabilme becerisi
2) İnsan faaliyetleri ve sürdürülebilir kalkınma hakkında edindiği bilgileri sistematik olarak analiz edebilme, sentezleyebilme ve kullanabilme becerisi
3) İnsan faaliyetleri ve sürdürülebilir kalkınma hakkında edindiği bilgileri sistematik olarak analiz edebilme, sentezleyebilme ve kullanabilme becerisi
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)