DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Taşkın Hidrolojisi İM   583 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Neslihan SEÇKİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekstrem yağış olayları sonucunda ortaya çıkan taşkın olayları Su Kaynaklarının planlanması çalışmalarında önemli bir kavramdır. Bu amaçla önerilen derste taşkın debilerinin tahmin yöntemleri anlatılacaktır.
Dersin İçeriği
Ekstrem Olayların Analizi. Olasılık Kavramı, Istatistik Moment Tipindeki Parametreler. Olasılık Ağırlıklı Momentler ve L - Momentleri. Ekstrem Olaylar Için Olasılık Dağılımları; N, LN2, LN3. Ekstrem Değer Dağılımları (GEV), Üstel Dağılım. Pearson Tip 3 ve Log-Pearson Tip 3 Dağılımları. Olasılık Çizgisi Grafikleri ve Uygunluk Testleri. Güçlülük Analizleri, L - Moment Grafikleri. Tahmınlerin Güven Aralıkları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hidrolojide temel kavramları öğrenir
2) Olasılık Kavramını öğrenir
3) Ekstrem Olayların Analizi öğrenir
4) Istatistik Moment Tipindeki Parametreleri tahmin etme yöntemlerini öğrenir
5) Olasılık Ağırlıklı Momentler ve L - Momentleri öğrenir
6) Bölgesel Taşkın Frekans analizini öğrenir
7) Uygunluk Testlerini öğrenir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Taşkın Kavramı ve içerik ders notu gözden geçirilir
2 Hidrograf Analizi ders notu gözden geçirilir
3 Taşkın Tahmin Yöntemleri ders notu gözden geçirilir
4 Birim hidrograf yöntemi ders notu gözden geçirilir
5 İstatistik Yöntemler ders notu gözden geçirilir
6 Olasılık Ağırlıklı Momentler ders notu gözden geçirilir
7 L-momentler ders notu gözden geçirilir
8 Ara Sınav Sınav hazırlama
9 Olasılık Dağılım Fonksiyonları ders notu gözden geçirilir
10 Uygunluk testleri ders notu gözden geçirilir
11 Bölgesel Taşkın frekans analizi ders notu gözden geçirilir
12 L-momentler yöntemi ile uygulama ders notu gözden geçirilir
13 Program kullanımı ders notu gözden geçirilir
14 Program kullanımı ders notu gözden geçirilir
15 Program sonuçlarının değerlendirilmesi ders notu gözden geçirilir
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar