DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgi İşlem Destekli Mühendislik Mekaniği I İM   537 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Rızkullah YERLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mathematica paket programını kullanarak mekanik problemlerini bilgisayar destekli olarak çözme.
Dersin İçeriği
Mathematica paket programının kullanılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mathematica paket programını öğrenir
2) Mathematica ile sembolik matematik öğrenir
3) Mathematica ile nümerik matematik öğrenir
4) Methematica ile grafik çizimini öğrenir
5) Mathematica ile program yapmayı öğrenir
6) Mekanik problemlerini Mathematica ile çözmeyi öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mathematica hakkında pratik ön bilgi İlgili konu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Mathematica ile sayısal hesaplamalar İlgili konu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Mathematica ile cebrik işlemler İlgili konu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Mathematica ile sembolik matematik İlgili konu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Mathematica ile sayısal matematik İlgili konu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Mathematica ile fonksiyon tanımı ve programlama İlgili konu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Mathematica ile listelerin tanımlanması ve uygulamaları İlgili konu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Mathematica ile grafik çizdirilmesi İlgili konu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Mathematica ile dosya işlemleri ve program dışı işlemler İlgili konu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Mathematica ile matematiksel ve yapı mekaniği uygulamaları İlgili konu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Mathematica ile matematiksel ve yapı mekaniği uygulamaları İlgili konu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Mathematica ile matematiksel ve yapı mekaniği uygulamaları İlgili konu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Mathematica ile matematiksel ve yapı mekaniği uygulamaları İlgili konu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Mathematica ile matematiksel ve yapı mekaniği uygulamaları İlgili konu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar